Parduotuvės Taisyklės

Pirkimui mūsų internetinėje parduouvėje yra taikomi visi teisiniai reikalavimai, garantijos ir vartotojų teisių apsaugos mechanizmai, kaip ir įsigyjant prekes įprastoje parduotuvėje.

 

Jeigu jums nepatiko įsigyta kokybiška prekė (prekės) – ją (jas) galite grąžinti, jei ji nėra persionalizuota (su jūsų vardais, data, nuotraukomis, gaminama pagal jūsų pasirinktus išmatavimus, komplektacija ar pan.).

 

Grąžinti nepažeistą, nesugadintą ir nenaudotą prekę galite per 7 kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos pranešę mums apie prekės grąžinimą el. paštu info@papuosalaijums.lt arba laišku nurodytu adresu ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžinę mums gautą prekę (prekes).

 

Nurodytais terminais grąžinus kokybišką prekę, jūsų pasirinkimu mes ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinsime į jūsų banko sąskaitą šios prekės kainą arba suteiksime atitinkamo dydžio nuolaidą sekančiam pirkimui. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos ir tenka kokybiškas prekes grąžinančiam pirkėjui.


Siekiant tinkamai identifikuoti grąžinamas prekes bei užtikrinti saugų jų siuntimą, prekės privalo būti grąžinamos pradiniame įpakavime su prekės kodu bei dėžutėje ar voku, kuriuose buvo gautos. Jeigu buvo įsigytos kelios tos pačios prekės pakuotės, gali būti grąžinama viena ar kelios pilnos pakuotės, t.y. pirkėjas nėra įpareigojamas grąžinti visas įsigytas pakuotes. Pirkėjui nesilaikant visų nurodytų grąžinimo sąlygų mes neįsipareigojame sumokėti pirkėjui grąžinamos prekės kainą ar kitokiu būdu jos kompensuoti.

Jeigu prekė (prekės) grąžinamos dėl jų defektų ar trūkumų, taikoma įstatymo numatyta tvarka. Jei pastebimas prekės defektas ar trūkumas, pirkėjo pasirinkimu prekė gali būti pakeičiama kita, arba prekė grąžinama grąžinant pirkėjui jos pirkimo kainą, arba prekė pasiliekama ir pirkėjui suteikiama atitinkama nuolaida. Atsižvelgiant į mūsų parduotuvėje parduodamų prekių specifiką, atkreipiame dėmesį, jog tos pačios rūšies rankų darbo gaminių  trūkumais ar taisytinais defektais nelaikytini gaminių nežymūs dydžių,atspalvių, raštų, kitų puošybinių elementų skirtumai, išryškėjusi naturalių perlų, koralų, kriauklių, pusbrangių akmenų naturali tekstūra bei jos skirtumai ir pan.

Grąžinant nekokybiškas prekes privalote informuoti mus apie jų grąžinimą, tinkamai supakuoti ir grąžinti prekes (t.y. visą pakuotę su rasta nekokybiška preke) tokiais pat terminais ir visomis tokiomis pat sąlygomis, kaip nurodyta aukščiau grąžinant kokybiškas prekes.

Prekės gaminamos pagal individualius užsakymus, bei siunčiama spauda nėra gražintina.

Gražinant prekes - pašto siuntimo/pristatymo/gražinimo išlaidos NĖRA klientui gražinamos.

 

Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui, norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę?

Norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pasirinktą vieną teisėtą reikalavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

Kur prekės keičiamos ar grąžinamos?

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje.

Ką daryti, kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės?

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės,pirkėjas turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui raštu, o šis, gavęs raštišką pirkėjo kreipimąsi, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas informuoti pirkėją. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ar galima reikalauti, kad prekė būtų pakeista ar kitaip ginami teisėti vartotojo interesai, jei pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą ir pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento?

Jei pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą ir pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama ar kiti teisėti pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

 

Ar galima reikalauti pakeisti kokybišką, tačiau, atidžiau pasižiūrėjus, nepatinkantį daiktą ?

Kokybišką, tačiau nepatinkantį daiktą galima reikalauti pakeisti, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Pirkėjas per 14 dienų nuo daikto pardavimo jam dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš to pardavėjo, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku, kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu.

 

Jei pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Kokių prekių pirkėjas negali reikalauti pakeisti, jei pirkėjui nepatinka jų forma, spalva ar komplektiškumas?

Pirkėjas negali reikalauti pakeisti parfumerijos ir kosmetikos preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, audinius, kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius, apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją, mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones, laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius, muzikos instrumentus, ginklus ir šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

 Kadangi visi gaminiai yra gaminami tik gavus užsakymą pagal kliento pageidavimą, nežymūs neatitikimai nėra laikomi broku. Prekės pagaminamos per 3-5d.d., arba kitaip susitarus.  Nuo vasario iki rugpjūčio mėn. užsakymai gali būti atliekami ilgesnį laiko tarpą, bet ne vėliau negu yra kliento nurodyta šventės data.

Kada prekės nekeičiamos ir negrąžinamos

Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Kada apmokėjimas už prekę nėra gražinamas?

Jeigu pirkėjas užsakęs prekę, o po tam tikro laiko nuprendąs jos atsisakyti, bei užsakymo neatsiima asmeniškai arba iš siuntos skyrio, nors gaminys jau yra paruoštas ir pagamintas pagal visus kliento pageidavimus bei iki tinkamo laikotarpio - apmokėjimas nėra gražinamas.

Prekė saugoma 60 dienų nuo jos pagaminimo.