1. Padėka Tėvams vestuvių proga

Mielieji, skiriame Jums šiuos nuoširdžius padėkos žodžius, kurie tebūna lašas mūsų dėkingumo Jums jūroje: 

Už tai, kad mes atėjom iki šiandien,

Kad jaučiame tokius stiprius jausmus,
Mes norim nuoširdžiai Jums padėkoti,
Nes šitaip jausti mus išmokėt Jūs.
 
Už tai, kad per gyvenimą mes einam,
Iškėlę galvas net ir per vargus,
Ir žinom, kad sunkumus nugalėsim,
Mes sakom ačiū – to išmokėt Jūs.
 
Už tai, kokie abudu šiandien esam
Ir kaip gyventi mokome vaikus,
Mes norim Jums, mielieji, padėkoti,
Nes taip gyventi mokėte ir Jūs.
 
Už tai, kad kelyje į tikrą laimę
Nusprendėme sujungti likimus,
Už tai, kad tikim, norim padėkoti,
Nes taip tikėti mus išmokėt Jūs.
 
Mes esame labai, labai laimingi,
Nes mylim – ir tas jausmas nuostabus!
Už tai tik Jums mes esame dėkingi,
Nes taip mylėti mus išmokėt Jūs. 


2. Padėka Tėvams vestuvių proga
Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Niekada neverkėm matydami ašaras.
Niekada nesikraustydavom iš proto iš laimės
Vien dėl paprasčiausios šypsenos.
Niekada nesėdėdavom naktį
Žiūrėdami į miegantį vaiką.
Mes niekada nesikeldavom kas dešimt minučių
Tiesiog įsitikinti, kad viskas... tvarkoje.
Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Niekada nelaikydavom rankose miegančio vaiko,
Nes gaila padėti.
Niekada mūsų širdys nesubyrėdavo į tūkstančius dalelių,
Kad kažkam negalėjom palengvinti skausmo.
Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Nežinojome, ką reiškia jaustis
Tarsi širdis būtų išlipusi iš kūno. 
Mieli tėveliai, kiekvieną kartą, kai šypsomės, verkiam, džiaugiamės ar liūdim, mes visada esam dėkingi Jums už šypseną, už gyvenimo pilnatvę, už kelią, kuriuo mokėte ir mokote eiti, už pirmą pabarimą, už švelnų žodį. Mylim Jus visa širdimi, mieli tėveliai, ir dar kartą dėkojam už viską.3. Padėka Tėvams vestuvių proga

Brangieji, mylimiausi tėveliai, šiandien mes išeiname iš Jūsų namų, kad sukurtume savuosius. Išsinešame meilę ir šilumą, kuria pripildėte mūsų kasdienybę. Ačiū Jums už viską, ką mums suteikėte, ko žodžiais neišsakysi. Už kėlimąsi šimtą kartų naktimis, kai tik išgirsdavot mūsų, dar kūdikių verksmą. Už kantrybę tūkstantąjį kartą atsakant į tą patį klausimą. Už Kalėdas ir Kalėdų senelį, kuriuo taip nuoširdžiai tikėjome. Už patį skaniausią tortą kiekvieno gimtadienio metu. Už tai, kad parodėte mums koks pasaulis gražus ir įdomus, už tai, kad išmokėte džiaugtis, atrasti ir MYLĖTI kiekvieną dieną. Ir štai toji meilė, kuri mus šiandien visus čia suvedė. Jūsų dėka mes čia stovime ir džiaugiamės kiekviena akimirka, AČIŪ. 
4. Jaunosios padėka tėvams
Mieli tėveliai, šiandien Jūsų dukra išteka. Jei ne Jūsų nuoširdus rūpestis ir meilė, galbūt nebūtų ir šitos šventės. Paklausite kodėl? Ogi todėl, kad išugdėte mane puikia, atsakinga bei mylinčia moterimi, savo pavyzdžiu leidote man suprasti, kokie turi būti tarpusavio santykiai, ne kartą parodėte, kad šeimoje svarbiausios vertybės yra supratingumas, atlaidumas ir nuolatinės pastangos puoselėti darną šeimos viduje.
Dabar ir Jūsų dukra ruošiasi kurti šeimą ir žengti Jūsų pėdomis. Suprantu, kad nėra namų be dūmų, bet esu tvirtai pasiryžusi kurdama savo šeimą prisiminti tik geriausias Jūsų, brangūs tėveliai, kartu nueito kelio atkarpas ir mokytis savąjį namų židinį grįsti tvirtais ir niekad nedylančiais meilės, pasitikėjimo, nuolankumo ir atlaidumo pamatais. O iš tų kiekvienos poros gyvenime kartais pasitaikančių blogesnių akimirkų stengsiuosi pasimokyti ir visuomet su Jumis pasitarti, klausdama, kaip Jūs jas nugalėjote. 
Mieli tėveliai, lai Jūsų meilė ir rūpestis lydi mano ir mano sutuoktinio žingsnius. Esame Jums dėkingi už palaiminimą, tegu jis sergi mus nuo gyvenimo negandų. 

5. Jaunikio padėka tėvams
Mieli tėveliai, iki šiol atsimenu, kaip vedėte mane į pirmą klasę, kaip vakarais tu, Mamyte, skaitydavai man pasakas. Vaikystės prisiminimai be galo ryškūs ir suprantu, kad Jūs dar geriau atsimenate, kaip mane auginote, auklėjote, mokėte svarbiausių vertybių. Esu Jums be galo už tai dėkingas, bet šiandien išaušo diena, kai esu pasiruošęs žengti visai naują gyvenimo žingsnį. Aš vedu. Vedu mylimą moterį, kuri, tikiu, teiks man daug laimės, o aš iš visų jėgų stengsiuosi atsilyginti jai tuo pačiu.Tik Jūsų dėka aš jaučiuosi pasirengęs kurti šeimą, nes žinau, kad iškilus sunkumams visada galėsiu remtis Jūsų pavyzdžiu, kreipti į Jus pagalbos.

Tėveli, Mamyte, dėkoju Jums, kad išugdėte mane doru žmogumi, palaikėte sunkią akimirką. Norėčiau tikėti, kad savo vaikams – Jūsų anūkams – būsiu toks tėvas, kokiu esi man tu, Tėveli, kad sugebėsime visada vienas kitą palaikyti ir įkvėpti pasitikėjimo savimi plaukiant audringa gyvenimo jūra. Mes šios kelionės kartais tokiais neramiais vandenimis visai nebijome, nes žinome, kad niekada nepaklysime, nes krante tarsi švyturys visada lauks Jūsų mylinčios rankos. O Jūsų meilė iš tolo nušvies mums kelią.