1.
Ženkit saulėtu gyvenimo taku, 

Skinkit pačius gražiausius žiedus, 

Neškit džiaugsma ir laime vienas kitam 
Ir bukit neišskiriami draugai - amžini draugai!
Turime sutikti su tuo, kad Meilė įsipina į likimą. 
Jeigu likimas nesuskaldo Meilės, nugali žmogės. 
Kartais žmogaus gyvenimas būna per trumpas Meilei. O kartais priešingai: 
žmogaus meilė būna per trumpa Gyvenimui. 
Kiekvienam žmogui suteikta galimybė kažkiek gyventi ir kažkiek mylėti... 
Tad ieškokite meilės uosto ir būkite labai laimingi!
Tegul vienos širdies plakimą, 
Kita širdis visad išgirs, 
Jeigu Jus suvedė likimas, 
Tegul jau niekad neišskirs. 

2.

Tegul ant Jūsų bendro tako 
Žiedai gražiausi pražydės, 
O sutuoktuvių proga linkim 

Abiems Jums laimės didelės...

3.

Tegul ant jūsų bendro kelio 
Žiedai gražiausi pražydės. 
O sutuoktuvių proga linkim 
abiems Jums laimės didelės 
Tegul vienos širdies plakimą 
Kita širdis visad išgirs. 
Jeigu jau suvedė likimas 
Tegul jau niekad neišskirs!
Sveikiname sukūrus gražų šeimos židinį. 
Ir norime, kad Jūsų šeimos židinys nesmilktų 
O degtų atvira labai labai karšta liepsna 
Ir linkime viso, ko geriausio..
Sidabrinėj karietoj praskriejo vestuvės, 
Sidabrinis lietus išbučiavo rankas 
Ir sidabro žiedais pažymėtos jungtuvės 
Jūsų meile užliejo mūsų žemės lankas. 


4.

Nuostabus jubiliejus džiaugsmu liečia šeimą 
Subrandinusią meilę anūkams mažiems. 
Ir lai metai jaunystės taip greit nepraeina – 
Pasidžiaugti dar leiskit Jūsų meile visiems. 


5.

Sidabrinis lietus tegu lyja už lango, 
Tegu barsto Jums laimę sidabro lašais. 
Tad sušokite Judu Jubiliejinį tango, 
Apkabinkit viens kitą kaip jaunystės laikais.


6.


Sako - meilė panaši į vasarą 
Ne... negali būti! Nejaugi ji tokia trumpa? 
Prasidėjusi gražiausiom pasakom, 
Ji negali būti greitai užmiršta. 

Sako - meilė panaši į rožę 
Aš ir vėl šaukiu - tai netiesa 
Meilė daug gražesnė savo grožiu 
Ir spyglių aštrių pas ją nėra 

O gal meilė panaši į pilnatį? 
Gal saulėlydį birželio vakare? 
Aš žinau - jinai viena pasauly 
Tam, kas ją nešioja savo širdyje!


7.

Pavasaris, ruduo - jūs visada drauge, 
Žiema ar vasara - jūs visada šalia. 
Ir šventės, ir draugai - jūs visada kartu, 
Nelaimės ir vargai - petys petin abu. 
Už šypseną - šypsniu, už šilumą - žodžiui, 
Už klaidą - švelnumu ir taip ratu, ratu. 
Iš metų į metus gyvenimo keliu.. 
Sveikiname AUKSINIŲ vestuvių proga ;)


8.
Pasukot šiandien Jūs į naują gyvenimo kelią, 
Jame bus džiaugsmo ir liūdnų dienų, 
Bet jokie rūpesčiai užtemdyti negali 
Gaivaus plakimo mylinčių širdžių. 
Tas kelias Jus į priekį šauks, 
Jūs eisite ilgai, labai ilgai. 
O kai bus liūdna nuotaiką praskaidrins 
Vaikučių švelnūs ir linksmi balsai. 
Mes linkime Jums - gyvenkite laimingai, 
Tegul netruks Jums saulėtų dienų. 
Te Jūsų židinį namų vis šildys 
Draugystė, meilė ir darna 

Kartu būkite laimingi!9.


Nuo amžių vakare už stalo - dviese. 
Kaip Angelas naminis - lempa tvieskia. 
Jie nieko nekalba, jie sėdi dviese - 
Ir jie tada laimingoji pora. 

Nors amžiams bėgant daug kas ir pakito 
Žvaigždynų sandaroj, žmonijos papročiuos, 
Tačiau jaukiai už stalo visados 
Du žmonės sėdi - tai yra šeima. 

Jie nieko nekalba, jie sėdi dviese - 
Širdžių tyriausia kalbasi kalba. 
Apgaubki, Angele, šviesa skaidria 
Ir saugoki du žmones vakare!


10.

Negailėkit, nes vis tiek negrįš 
Tai, ką pragyvent Jums teko. 
Santuokoj jau 25. 
25 gražiausi metai. 
Daug pavasarių, žiemų prabėgo, 
Daug svajonių, rūpesčių dienų, 
Tik širdis vis vien jauna išliko, 
Nors galva jau padengta šerkšnu. 
Sklidinas pakelkime taures, 
Laimės palinkėkim didelės.


11.

Mylėkite vienas kitą, bet nepamirškite, kad kiekvienam žmogui reikia šiek tiek laisvės. 
Jeigu džiaugsitės, tai džiaukitės kartu ir tada tas džiaugsmas tikrai bus dvigubas, o jeigu ir bus kokie nesklandumai, tai irgi išgyvenkite kartu ir jie iš tikrųjų bus perpus mažesni. 

Visko, ko geriausio Jums linkime...
12.


Mylėkit vienas kitą tyliai, be pažadų, be kančių, 
mylėkit taip, kaip myli paukščiai apsvaigę nuo laukų žiedų. 
Neskinkite vienas kitam žvaigždžių, jos per aukštai, 
nežadėkit vienas kitam saulės – ji per karšta, 
dovanokite vienas kitam MEILĘ, 
tegul ji bus amžina jūsų gyvenimo palydovė.


13.

Mielieji, gyvenkite taip, kad visada vienas kitam galėtumėt pasakyti: 
Aš myliu gyvenimą, nes jis man davė tave. 
Aš myliu gyvenimą, nes visada tu šalia. 
Aš myliu tave, nes tu mano gyvenimas.


14.

Meilei reikia abiejų širdžių artumo 
Reikia dėmesio, žvilgsnio, rankų šalia 
Šiandien visa tai Jūs lyg dovaną turit 
Nepraraskit jos šaltam vakare 

Lai likimas tik dviems 
Jaukią pasaką kuria 
Su laiminga, turtinga ... 

... ir gražia pabaiga!15.
Linkime,kad žingsnai pirmi nebūtų alsus 
Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, 
Kad akys,rankos žodžiai,balsas 
Kasdien ieškotų džiaugsmo,šilumos. 

Kiek pavasarių žaliuoja prieky, 
Mokėkit laukti - patys jie ateis 
Gyvenimą mylėdami mokėkit 
Dalytis juo kai reikia su kitais 

Pagirdykit medžius,kai šauks iš karščio 
ir jūra atpažinkite atlase, 
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai 
Liūdėt ir verkti - tyliai paslapčia. 

Mokėkit gimti kas dieną,kas sekundę 
ir savyje išsaugoti kitus 
tegul pro šalį dienos neprabunda 
te jos ilgesnės būna už metus...


16.

Lai vestuvių dieną jus puošia 
Žiedai nevystantys ir amžini. 
Gyvenimas lai taurę ruošia, 
Kurią išgėrę nepajustumėt, jog ji karti 
Būkit laimingi!