Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams Nr. 1
Pažymime, jog ___________________ baigė Tarptautinį krikštatėvių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu 201___ m. ____________  mėn. _____ d. sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:
 • Gugavimo meno pagrindai – puikiai
 • Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
 • Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
 • Mergaičių psichologija – labai puikiai
 • Vėžimėlio sandaros teorija – puikiai
 • Suknyčių modeliavimas – puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas – labai puikiai
 • Krikštatėvių politika – labai puikiai
 • Auklių darbo istorija – puikiai
 • Ropojimo ir šliaužiojimo geografija – puikiai
 • Draugystės filosofija – labai puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę _______________________ leista būti _____________ krikštatėviais.

Aukščiausioji gandrų komisija
Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams – vyresnei mergaiteii Nr. 2
Pažymime, jog ____________________ baigė Tarptautinį Krikštatėvių Universitetą bei Aukščiausios Gandrų komisijos sprendimu 201______ m. ____________ mėn. ____ d. sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:
 • Draugystės meno pagrindai – puikiai
 • Lėlyčių praktiniai žaidimai – puikiai
 • Finansinė apskaita krikšto dukros įgeidžiams – labai puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė – puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika – labai puikiai
 • Mergaičių psichologija – labai puikiai
 • Skalbimo technologijos – puikiai
 • Ožiukų kontrolė – puikiai
 • Vežimėlio sandaros teorija – puikiai
 • Suknyčių modeliavimas – labai puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas – puikiai
 • Krikštatėvių politika – labai puikiai
 • Auklių darbo istorija – puikiai
 • Bėgiojimo geografija – puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika – labai puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę _______________  leista būti ________krikštatėviais.
                                
Aukščiausioji gandrų komisija
Diplomai tėveliams, krikšto tėveliams, seneliams – berniukui Nr. 3
Pažymime, jog ______________ 201__ m. li________ mėn. _____ d. baigė Tarptautinį krikštatėvių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo krikštatėvių specialybę pagal šiuos įvertinimus:  
                                         
 • Gugavimo meno pagrindai - puikiai
 • Pampersologija - patenkinamai
 • Finansinė apskaita krikšto sūnaus įgeidžiams - puikiai
 • Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
 • Šiuolaikinė šypsenos metodika - puikiai
 • Berniukų psichologija - gerai
 • Skalbimo technologijos - puikiai
 • Verksmo kontrolė - gerai
 • Vežimėlio sandaros teorija - gerai
 • Šliaužtinukų ir kelnyčių modeliavimas - puikiai
 • Laisvalaikio organizavimas - puikiai
 • Krikštatėvių politika - puikiai
 • Pasakų literatūrą - puikiai
 • Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
 • Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę______________  leista būti ___________ krikštatėviais. 

Aukščiausioji gandrų komisija
SENELIŲ DIPLOMAS (BERNIUKUI)
Pažymime, jog _______ m. _________ mėn. _______ d. baigė Tarptautinį senelių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo senelių specialybę pagal šiuos įvertinimus: 
                                       
Gugavimo meno pagrindai - puikiai
Pampersologija - patenkinamai
Finansinė apskaita anūko įgeidžiams - puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
Šypsenos metodika - puikiai
Berniukų psichologija - puikiai
Skalbimo technologijos - puikiai
Verksmo kontrolė - gerai
Vežimėlio sandaros teorija - gerai
Kelnyčių modeliavimas - puikiai
Laisvalaikio organizavimas - puikiai
Senelių politika - puikiai
Pasakų literatūrą - puikiai
Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę  ____  leista būti tinkamiausiais ________  seneliais.

                                                                                                                   Aukščiausioji gandrų komisija
SENELIŲ DIPLOMAS (MERGAITEI)
Pažymime, jog _______ m. _________ mėn. _______ d. baigė Tarptautinį senelių universitetą bei Aukščiausios gandrų komisijos sprendimu sėkmingai įgijo senelių specialybę pagal šiuos įvertinimus:                             

Gugavimo meno pagrindai - puikiai
Pampersologija - patenkinamai
Finansinė apskaita anūkės įgeidžiams - puikiai
Košių maistinių medžiagų analizė - puikiai
Šypsenos metodika - puikiai
Mergaičių psichologija - puikiai
Skalbimo technologijos - puikiai
Verksmo kontrolė - gerai

Vežimėlio sandaros teorija - gerai


Suknelių modeliavimas - puikiai
Laisvalaikio organizavimas - puikiai
Senelių politika - puikiai
Pasakų literatūrą - puikiai
Ropojimo ir bėgimo pradmenų geografija - puikiai
Krikštynų profesinė praktika - puikiai

Įvertinus įgytas žinias ir gavus šią specialybę  ____  leista būti tinkamiausiais ________  seneliais.
Krikštynų padėkos
 
Krikšto tėveliams
Padėka krikšto tėveliams Nr. 1
Jūs į gėrį įbridę, - ten kur saulė pakyla -
Glauskit krikšto dukrelę vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą
Neškit mūsų dukrytę Šventos Dvasios šviesoj.
Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas
Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai Jus jungiančios gijos būna jai numatytos,
Kur su meile ji eitų nuo širdies link širdies.
Dėkoju, kad tapote mano krikšto tėveliais.
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams mane išauklėti doru ir atsakingu žmogumi.
Aš taip pat užaugusi Jūsų neapleisiu,- Jūs man būsite antrieji mano tėveliai.

 


Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 2

Brangūs krikšto tėveliai,

Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga. 
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, 
Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius! 
Iš visos širdelės dėkoju Jums, 
Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią, 
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit man krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man, krikšto dukrytei, artimiausi draugai!
Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 3
Brangūs krikšto tėveliai,

Būkite tiesa, kad Jumis tikėčiau.
Būkite geri, kad aš Jus mylėčiau.
Būkit ugnimi, kad per šaltą lietų,
Prisiglaudęs aš sušilti galėčiau.
 
Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

Su meile Jūsų krikšto sūnelis
Krikštynų krikštuko padėka krikštatėviams Nr. 4
O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane
Ir sutikote pakrikštyti tada,
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.
Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti,
O per atostogas pasimatyti.
Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu.
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.
Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 5
Brangūs krikšto tėveliai,

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti kojytėm mažom.
Ir išgirskit man krykštaujant vaikišką laimę,
Visad būkit, tikėkit, svajokit kartu!

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad sutikote būti mano krikšto tėveliais. 
Tikiu, kad padėsite mano tėveliams užauginti mane doru ir atsakingu žmogumi.

Su meile Jūsų krikšto dukrytė 
Padėkos raštas krikšto tėvams Nr. 6
Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.     
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!     
Iš visos širdelės dėkoju Jums, kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,         
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!                        
Jūs į gėrį įbridę, – ten kur saulė pakyla -
Glauskit krikšto dukrytę vien palaimoj skaisčioj.
Lyg saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą
Neškit mūsų dukrytę Šventos Dvasios šviesoj.
Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas
Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties.
Lai Jus jungiančios gijos būna jai numatytos,
Kur su meile ji eitų nuo širdies link širdies.

Dėkojame, kad tapote mūsų dukrytės  krikšto tėveliais.
Padėka krikšto tėveliams Nr. 7
Mieli krikšto tėveliai,

Esu laiminga, kad šią svarbią ir ypatingą krikšto dieną
Mane globoti pažadėjot ir kelią rodyti pas Dievą.
Dėkoju už pasiryžimą tikėjimo keliu lydėti,
Džiaugiuosi, kad antrus tėvelius galėsiu aš nuo šiol turėti.
Už rūpestį ir meilę tariu ačiū ir šiandien noriu pažadėti
Šias dovanas visad branginti ir jus labai labai mylėti.
 
 
 
Padėka krikšto tėveliams Nr. 8
Mieli krikšto tėveliai,

Esu laiminga, kad šią svarbią ir ypatingą krikšto dieną
Mane globoti pažadėjot ir kelią rodyti pas Dievą.
Dėkoju už pasiryžimą tikėjimo keliu lydėti,
Džiaugiuosi, kad antrus tėvelius galėsiu aš nuo šiol turėti.
Už rūpestį ir meilę tariu ačiū ir šiandien noriu pažadėti
Šias dovanas visad branginti ir jus labai labai mylėti.
Seneliams
Ši diena ypatinga.
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą ir angeliukus draugus!
Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man, anūkėlei, artimiausi draugai!

Mieli seneliai,

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Jūsų šiltas glėbys, prašau Jums dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę…

… už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Jūsų geras žodis,
prašau Jums dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje…

… už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė už didžiausią laužą,
 prašau Jums artimųjų meilės ir globos, kuri lietųsi tarsi dangiški lietūs…
    
        Apkabinu ir džiaugiuosi, kad Jus turiu
        Su meile anūkėlė
Močiutei
Brangi močiute,

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, – prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę…

… už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, – prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje…

… už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė už 
didžiausią laužą, – prašau Tau artimųjų meilės 
ir globos, kuri lietųsi tarsi dangiški lietūs…
    
        Apkabinu ir džiaugiuosi, kad Tave turiu
        Su meile anūkėlė

Kas gera, kas šilta - močiutė.
Kas glosto, kas glaudžia - močiutė.
Močiutė - tai pasakos ilgos,
Raudonos uogelės ant smilgos,
Gėlių daigeliai sužėlę, 
Lėlyčių margi drabužėliai…
Proseneliams
Žilaplauke mano Prosenele,
Apkabinki dažniau maldomis.
Tavo meile švelnia apsisupęs,
aš jaučiuosi geru žmogumi.
Žilaplauke likimo globėja,
augini mane ant rankų dosnių,
Tu žinok, kad esi man lyg fėja,
laimę teikianti vien iš maldų.
Prosenelis eina pamažu.
Prosenelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė – prakilni,
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Prosenelį myliu ir gerbiu.
Ačiū, kad esate mano gyvenime.
Kitiems krikštynų dalyviams
Ši diena ypatinga. 
Degant baltai žvakelei šiandien aš tapau turtinga.        
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,      
kunigėlio palaimą ir angeliukus draugus!         

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man artimiausi draugai!

Dėkoju, kad dalyvavote mano krikštynose ir lydėjote mane žengiant pirmuosius krikščioniškus žingsniukus.
 

 

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto dukrytės Nr. 1
1. Mano atvaizdą privalote pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
2. Tikiuosi būti Jums svarbiausia krikšto dukrytė Jūsų gyvenime.
3. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas.
4. Taupykite pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti.
5. Jau šiandien dairykitės man vyro, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų.
6. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
7. Ginsite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvų.
8. Turėsite mane ugdyti ir mokyti, o tam geriausias būdas – kelionės.
9. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
10 prašymų įsakymų krikštatėviams
nuo krikšto dukrytės Nr. 2
1. Niekada nepamirškite mano gimtadienio.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambės.
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio. 7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai Jums matomoje vietoje.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
10 prašymų įsakymų krikštatėviams
nuo krikšto dukrytės Nr. 3
1. Mylėkite ir branginkite mane, kad jau įsivėlėte į šį reikalą.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambės.
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio.
7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reiks.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai jums matomoje vietoje.
10. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto dukrytės Nr. 4
1. Pirmoji taisyklė krikštijant mane nepamiršti ne tik krikštynų svarbos, bet ir dovanų.
2. Dovanos turi būti įteikiamos visomis progomis, netgi pavasario ar vasaros proga.
3. Net mamai neleidžiant mane kartais pavaišinti saldumynais išlaikant šią paslaptį tik tarp mūsų.
4. Niekada man nevadovauti, nes vadovė čia - AŠ.
5. Rašyti man laiškus, siųsti atvirutes nepamirštant, kad aš esu.
6. Laikytis šių taisyklių ir pasikabinti jas matomiausioje kambario vietoje ir kiekvieną dieną vis užmesti žvilgsnį ar tikrai jų laikotės.
7. Kiekvienais metais kviestis atostogų pas save.
8. Saugoti mane, užtarti, mokyti kaip eiti šiuo painiu gyvenimo keliu.
9. Skaityti 1-ąją taisyklę.
10. Būti man antraisiais tėvais, - mano angelais sargais, kurie krikštijo mane šioje bažnyčioje ir uždarę jos duris niekada manęs nepalikti užmarštyje.
10 įsakymų krikštatėviams
nuo krikšto dukrytės Nr. 5
1. Mieli Krikšto Tėveliai, kad jau įsivėlėte į šį reikalą, mylėkite ir branginkite mane kaip savo vaiką. Padėkite mano nemokytiems tėveliams atsakingai, rūpestingai, kūrybingai ir išradingai mane auklėti, dorai užauginti.
2. Turėsite mane ugdyti ir mokyti, bet taip, kad man būtų linksma. Tam geriausias būdas - ekskursijos ir turistinės išvykos. Mano mielas Krikšto Tėveli, prašyčiau mane išmokyti žvejoti ir plaukioti valtimi... Labai viliuosi, kad nusivešite mane prie jūros (pageidautina į užsienio kurortus)... Dar niekad neteko būti kalnuose ir skristi oro balionu...
3. Nuo šiandien ginkite mane visose gyvenimiškose situacijose, o ypač, kai reikės ką nors nuslėpti nuo tėvelių:  sukarpytą naują mamos suknelę, pažymių knygutę su dvejetukais, meilės laiškus... Juk užtarsit, tiesa?..
4. Aš dama, tad, mielieji, jau dabar pradėkite rūpintis mano kosmetika, parfumerija, papuošalais, drabužiais ir avalyne.
5. Nelepinkite saldumynais, nes gausite nemenką sąskaitą už mano dantų gydymą ir protezavimą.
6. Kai būsiu abiturientė, padėkite pasiruošti egzaminams ir pasidaryti „špargalkių“.
7. Nuo šiandien tapau svarbiausiu vaiku Jūsų gyvenime, tad nepamirškite mano gimtadienio, vardadienių ir kitų man svarbių dienų, kai būtina man dovanoti dovanas...
8. Dalyvaukite Pirmojoje Komunijoje, o vėliau - suteikiant Sutvirtinimo sakramentą. Nuo šiol dairykitės man protingo ir doro, gaspadoriško vyro; per mano vestuves būkit garbingais piršliais.
9. Labai nepykite už iškrėstas išdaigas ar nesėkmes mano gyvenime,  nes nervinimasis bei stresas kenkia Krikšto Mamytės grožiui ir Krikšto Tėvelio sveikatai... Tokios sveikos gyvensenos paskaitas retsykiais paskaitykit ir mano neišprususiems tėveliams.
10. Nesišvaistykite pažadais, nes juos reikės ištesėti.

Krikšto tėveliams nuo krikšto sūnelio

10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto sūnelio Nr. 1
1. Mano atvaizdą privalote pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
2. Tikiuosi būti Jums svarbiausiu ir, galbūt, vieninteliu krikštasūniu Jūsų gyvenime.
3. Nepamirškite mano gimtadienių ir kitų man svarbių dienų, nes privalėsite sveikinti ir dovanoti dovanas.
4. Taupykite pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti.
5. Jau šiandien dairykites man žmonos, kad turėčiau pasirinkimą iš daugelio variantų.
6. Nepamirškite, kad ir aš pretenduoju į Jūsų turtą.
7. Ginsite mane visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvelių.
8. Turėsite mane ugdyti ir mokyti, o tam geriausias būdas – kelionės.
9. Tesėkite visus man šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto sūnelio Nr. 2
1. Mylėkite ir branginkite mane, kad jau įsivėlėte į šį reikalą.
2. Padėkite tėveliams dorai mane užauginti.
3. Iškilus problemoms patarkite dėl meilės reikaliukų (kai paūgėsiu truputį).
4. Vieną kartą per mėnesį praleiskime kartu visą dieną: išradingai, naudingai, linksmai.
5. Nesišvaistykite pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Kai duosite pinigų smulkioms išlaidoms, tai geriau popieriniais, nei metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 50-ies metų.
8. Nepamirškite dovanoti dovanų.
9. Nelepinkite saldumynais, nes gausite sąskaitą už dantų gydymą.
10. Labai nepykite už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto sūnelio Nr. 3
1. Niekada nepamirškite mano gimtadienio.
2. Palydėkite mane į pirmąją Komuniją.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambės
4. Stenkitės mane aplankyti ne tik per mano gimtadienį.
5. Nelepinkite manęs saldumynais, nes odontologo paslaugos labai brangios.
6. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugia dėmesio.
7. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
8. Nepamirškite retkarčiais mane pasikviesti į svečius.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai jums matomoje vietoje.
10. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
10 prašymų (įsakymų) krikštatėviams
nuo krikšto sūnelio Nr. 4
1. Pirmoji taisyklė krikštijant mane - nepamiršti ne tik krikštynų svarbos, bet ir dovanų.
2. Dovanos turi būti įteikiamos visomis progomis, netgi pavasario ar vasaros proga.
3. Net mamai neleidžiant mane kartais pavaišinti saldumynais išlaikant šią paslaptį tik tarp mūsų.
4. Niekada man nevadovauti, nes vadovas čia - AŠ.
5. Rašyti man laiškus, siųsti atvirutes nepamirštant, kad aš esu.
6. Laikytis šių taisyklių ir pasikabinti jas matomiausioje kambario vietoje ir kiekvieną dieną vis užmesti žvilgsnį ar tikrai jų laikotės.
7. Kiekvienais metais kviestis atostogų pas save.
8. Saugoti mane, užtarti, mokyti kaip eiti šiuo painiu gyvenimo keliu.
9. Skaityti 1-ąją taisyklę.
10. Būti man antraisiais tėvais, - mano angelais sargais, kurie krikštijo mane šioje bažnyčioje ir uždarę jos duris niekada manęs nepalikti užmarštyje.

Seneliams nuo anūko

10 prašymų (įsakymų) seneliams nuo anūko Nr. 1
1. Mylėkite, gerbkite ir lepinkite mane.
2. Kartą per mėnesį nueikite su manimi į vaikų teatrą.
3. Nepykite už iškrėstas Jums išdaigas.
4. Padėkite mano tėveliams mane dorai užauginti.
5. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
6. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
7. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Paskaitykite man pasakėlių prieš miegelį.
9. Visada laukite manęs pas jus atvykstant, nes atvykęs padovanosiu jums savo šypsenėlę.
10. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.
10 prašymų (įsakymų) seneliams nuo anūko Nr. 2
1. Palepinkite mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Išmokykite būti kantresniu ir labai nebauskite už iškrėstas išdaigas.
3. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
4. Užjauskite ir paguoskite, kai man labai to reikės.
5. Duokite naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokite gražių pasakų, kad galėtūmėte man pasekti.
7. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.
8. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.
9. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
10. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes atvykęs padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 3
1. Padėkite mano tėveliams dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinkite mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu ir didėju.
3. Kai mušite – muškite liežuviu, ne diržu.
4. Išmokykite mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo, žinotų kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų savoms išlaidoms, geriau duokite popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6. Kai tėveliai norės pabūti dviese su malonumu mane prižiūrėkite, nes juk ir man reikia sesutės.
7. Nuo šiandien iš pensijos pradėkite taupyti pinigėlius mano smulkioms išlaidoms, nes man jų reiks vis daugiau ir daugiau.
8. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 4
1. Visada būkite su manim kartu mintyse, mylėkite, branginkite ir lepinkite mane kaip savo vaiką.
2. Kad ir kas benutiktų, nepamirškite, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepykite, kai aš riebaluotais pirščiukais nučiupinėsiu ką tik išdažytas namų sienas, išravėjęs vazonuose gėles arba šiltadaržyje vietoj piktžolių daržoves, su žemėtomis kojytėmis pereisiu per naują ir švarų kilimą.
3. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarkite, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.
4. Palepinkite mane skaniomis košelėmis, pyragėliais ir gardžiomis uogienėmis, ne saldainiais.
5. Padėkite išprašyti tėvų, kad leistų įsigyti šuniuką, kačiuką ar kitokį žvėriuką.
6. Išmokite gražių pasakėlių, kad galėtumėt man vakare telefonu pasekti.
7. Neišlaidaukite brangioms dovanoms, verčiau skirkite man daugiau dėmesio.
8. Užjauskite, paguoskite, priglauskite prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
9. Mano nuotrauką laikykite gerai jums matomoje vietoje ir džiaukitės bei didžiuokitės mano pasiekimais, nesvarbu, ar jie maži, ar dideli bebūtų.
10. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes kiekvienąkart atvykęs, nuoširdžiai su šypsena dovanosiu Jums dalelę savo širdies.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 5
Seneliui
- Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš mano savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepykti, kai aš visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeisiu į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
- Pamokyti mane, kaip dirbti sode, nes tėvai tikrai to nepadarys.
- Smulkioms išlaidoms duoti popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
- Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
- Sutaupyti iš pensijos mano mokslams ir vestuviniam kostiumui.
- Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.

Močiutei
- Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepykti net tada, kai aš riebaluotais pirštais patikrinsiu darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysiuos piešti.
- Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
- Pagirti mane už galantiškumą, kai nuskynęs visas tavo mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
- Užjausti ir paguosti, kai man labai to reikės.
- Prižiūrėti mane per tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
- Pasekti pasaką prieš miegą ir išmokyti eilėraštukų.
- Būti tikra močiute – palepinti mane.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 6
Seneliui
1. Padėti tėveliams mane dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinti mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu ir didėju.
3. Išmokyti mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo, žinotų, kur manęs ieškoti.
4. Kai duosite pinigų savoms išlaidoms, geriau duokit popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
5. Patarti iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgėsiu truputį). 
6. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip 
gausi sąskaitą už dantų gydymą.
7. Mylėti, gerbti ir lepinti mane.
8. Pamokyti krepšinio žaidimo subtilybių.    
9. Labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia 
grožiui ir sveikatai.
10. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.

Močiutei
1. Visada būti su manim kartu mintyse, mylėti, branginti ir lepinti mane.
2. Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepykti, kai aš riebaluotais pirščiukais nučiupinėsiu ką tik išdažytas namų sienas, išravėjęs vazonuose gėles arba šiltadaržyje vietoj piktžolių daržoves, su žemėtomis kojytėmis pereisiu per naują ir švarų kilimą.
3. Atsakyti į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarti, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.
4. Palepinti mane skaniomis košelėmis, pyragėliais ir gardžiomis uogienėmis.
5. Padėti išprašyti tėvų, kad leistų įsigyti šuniuką, kačiuką ar kitokį žvėriuką.
6. Išmokyti gražių pasakėlių, kad galėtumėt man vakare telefonu pasekti.
7. Neišlaidauti brangioms dovanoms, verčiau skirti man daugiau dėmesio.
8. Užjausti, paguosti, priglausti prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
9. Mano nuotrauką laikyti gerai Jums matomoje vietoje ir džiaugtis bei didžiuotis mano pasiekimais, nesvarbu, ar jie maži, ar dideli bebūtų.
10. Visada laukti manęs pas Jus atvykstant, nes kiekvienąkart atvykęs, nuoširdžiai su šypsena dovanosiu Jums dalelę savo širdies.
Prašymai (įsakymai) močiutei nuo anūko Nr. 7
1. Tesėti visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
2. Stengtis būti kantresnei ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3.  Pagirti mane už galantiškumą, kai nuskynęs visas tavo mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei. 
4. Būti tikra močiute - palepinti mane.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų, patarimo.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtum man pasekti.
7. Padėti tėveliams dorai mane užauginti.
8. Išmokyti mane gražių eilėraščių ir dainelių.
9. Nepamiršti man duoti pinigėlių smulkioms išlaidoms.
10. Visada laukti manęs pas Tave atvykstant, nes atvykęs padovanosiu Tau savo šypsenėlę.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 8
1. Padėkite mano tėveliams mane dorai užauginti.
2. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
3. Kai tėveliai norės pabūti dviese, su malonumu mane prižiūrėkite, nes juk ir man reikia sesutės.
4. Užjauskite, paguoskite, priglauskite prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
5. Duokite naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokite gražių pasakų, kad galėtumėte man pasekti.
7. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.
8. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.
9. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
10. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes kiekvienąkart atvykęs, nuoširdžiai su šypsena dovanosiu Jums dalelę savo širdies.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 9
1. Padėti tėveliams mane dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinti mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu, ir didėju.
3. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
4. Išmokyti mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo žinotų, kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų, geriau duoti popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6.  Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęsti kartu šventes, net ir po 30-ies metų.
8. Mylėti, gerbti ir lepinti mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.        
9. Stengtis būti kantresniu ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykus 
padovanosiu savo šypsenėlę. 
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūko Nr. 10
1. Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
2. Per Šv. Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
3. Mylėti mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
4. Užjausti, paguosti ir priglausti prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
5. Pamokyti mane kaip dirbti sode, nes tėvai tikrai to nepadarys.
6.  Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęsti kartu šventes, net ir po 30-ies metų.
8. Atsakyti į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarkite, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.        
9. Stengtis būti kantresniu ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykus padovanosiu savo šypsenėlę.

Močiutei nuo anūkų

1. Palepinti mus skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Stengtis būti kantresnei ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3. Neatiduoti mums visos pensijos, kad ir kaip gražiai prašytume.
4. Užjausti ir paguosti, kai mums labai to reiks.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtum mums pasekti.
7. Padėti mūsų tėveliams dorai mus užauginti.
8. Išmokyti mus eilėraščių ir dainelių.
9. Nepamiršti mums duoti pinigėlių smulkioms išlaidoms.
10. Visada laukti mūsų pas Tave atvykstant, nes atvykę padovanosim Tau savo šypsenėles.

Seneliams nuo anūkų

1. Palepinkite mus skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Išmokykite būti kantresniems ir labai nebauskite už iškrėstas išdaigas.
3. Kartą per mėnesį pasiimkite mus pas save, kad mūsų tėveliai galėtų pabūti dviese.
4. Užjauskite ir paguoskite, kai mums labai to reiks.
5. Duokite naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokite gražių pasakų, kad galėtūmėte mums pasekti.
7. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mus, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.
8. Per mūsų gimimo dienas ir kitas mums svarbias šventes nustebinkite smagiomis dovanėlėmis.
9. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius 
pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
10. Visada laukite mūsų pas Jus atvykstant, nes atvykę padovanosim Jums savo šypsenėles.

Seneliams nuo anūkės

Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūkės Nr. 1
1. Mylėkite, gerbkite ir lepinkite mane.
2. Kartą per metus nueikite su manimi į vaikų teatrą.
3. Nepykite už iškrėstas Jums išdaigas.
4. Padėkite mano tėveliams mane dorai užauginti.
5. Kartą per mėnesį pasiimkite mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
6. Nepamirškite smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
7. Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Paskaitykite man pasakėlių prieš miegelį.
9. Visada laukite manęs pas Jus atvykstant, nes atvykusi padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
10. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinkite mane smagiomis dovanėlėmis.
Prašymai (įsakymai) seneliams nuo anūkės Nr. 2
1. Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
2. Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
3. Mylėti mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
4. Užjausti, paguosti, priglausti prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
5. Pamokyti mane kaip dirbti sode, nes tėveliai tikrai to nepadarys.
6.  Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 30-ies metų.
8. Atsakyti į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarti, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.        
9. Stenktis būti kantresniu ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs pas atvykstant, nes atvykus padovanosiu savo šypsenėlę
Prašymai (įsakymai) močiutei nuo anūkės Nr. 1
1. Mylėti, gerbti ir lepinti mane.
2. Kartą per metus nueiti su manimi į vaikų teatrą.
3. Nepykti už iškrėstas išdaigas.
4. Išmokyti mane gražių eilėraščių ir linksmų dainelių.
5. Kartą per mėnesį pasiimti mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti tik dviese.
5. Užjausti ir paguosti, kai man labai to reikės.
6. Išmokti gražių pasakų, kad vakarais man jas pasekti.
7. Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Padainuoti man lopšinę prieš miegelį.
9. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykusi padovanosiu dalelę savo širdies.
10. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes 
nustebinti mane smagiomis dovanėlėmis.
Prašymai (įsakymai) močiutei nuo anūkės Nr. 2
1. Mylėti, gerbti ir lepinti mane.
2. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
3. Nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervintis kenkia grožiui ir sveikatai.
4. Padėti mano tėveliams mane dorai užauginti.
5. Taupyti pinigus mano būsimoms užgaidoms ir norams įgyvendinti.
6. Nepamiršti smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
7. Kartu praleisti laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
8. Išmokyti mane eilėraščių ir dainelių.
9. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykusi 
padovanosiu savo šypsenėlę.
10. Džiaugtis mano pasiekimai, nesvarbu, dideli ar maži jie 
būtų.
Prašymai (įsakymai) močiutei nuo anūkės Nr. 3
1. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Išmokti būti kantresne ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3. Kartą per mėnesį pasiimti mane pas save, kad mano tėveliai galėtų pabūti dviese.
4. Užjausti ir paguosti, kai man labai to reiks.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtum man pasekti.
7. Mylėti, gerbti, lepinti mane, nes jeigu taip nepadarysi - kentės Tavo vaikai.
8. Per mano gimimo dienas ir kitas man svarbias šventes nustebinti mane smagiomis dovanėlėmis.
9. Nepamiršti smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius
lengviau nunešti iki parduotuvės.
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykusi padovanosiu savo šypsenėlę.
Prašymai (įsakymai) seneliui nuo anūkės Nr. 1
1. Padėkite tėveliams mane dorai užauginti, nes doros jie ir patys dar nelabai moka.
2. Per mano gimimo dienas ir kitas svarbias šventes nustebinkite mane vis didesnėmis dovanomis – nes juk ir aš augu ir didėju.
3. Palepinkite mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
4. Išmokykite mane rašyti, kad tėveliai grįžę po darbų namo, žinotų kur manęs ieškoti.
5. Kai duosite pinigų, geriau duokite popieriniais ne metaliniais, nes metalinius lengviau pamesti.
6.  Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 50-ies metų.
8. Mylėkite, gerbkite, lepinkite mane, nes jeigu taip nepadarysite - kentės Jūsų vaikai.        
9. Stenkitės būti kantresni ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs pas jus atvykstant, 
nes atvykus padovanosiu Jums savo šypsenėlę.
Prašymai (įsakymai) seneliui nuo anūkės Nr. 2
1. Išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti man automobilį, ne prastesnį, nei savo.
2. Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
3. Mylėkite mane taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
4. Užjauskite, paguoskite, priglauskite prie savo mylinčios širdies, kai man labai to reikės.
5. Pamokyti mane, kaip dirbti sode, nes tėvai tikrai to nepadarys.
6.  Kartu praleiskime laiką linksmai, smagiai ir naudingai.
7. Švęskime kartu šventes, net ir po 50-ies metų.
8. Atsakykite į visus iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie beskambėtų bei protingai patarkite, kai reikės suaugusio žmogaus, bet ne tėvų patarimų.        
9. Stenkitės būti kantresni ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.     
10. Visada laukti manęs pas jus atvykstant, nes atvykus padovanosiu Jums savo 
šypsenėlę.

Proseneliams nuo proanūkių

Prašymai (įsakymai) proseneliams nuo proanūkio
Proseneliai, būkit jūra gerumo,
Švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti laivus.
Jūsų išminties skliautuos
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekrašte, išliejusi meilę
Kur galėčiau braidyti dažnai,
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę -
Būkit man geriausiais proseneliais!
Prašymai (įsakymai) prosenelei nuo proanūkio
1. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Stengtis būti kantresnei ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3.  Primegzti man tiek šiltų kojinių, kad mamytė nepyktų, jei keletą jų pamesčiau.
4. Užjausti ir paguosti, kai man labai to reiks.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtumei man pasekti.
7. Padėti mano tėveliams dorai mane užauginti.
8. Išmokyti mane eilėraščių ir dainelių.
9. Nepamiršti man duoti pinigėlių smulkioms išlaidoms.
10. Lepinti mane.
Prašymai (įsakymai) prosenelei nuo proanūkės
1. Palepinti mane skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
2. Stengtis būti kantresnei ir labai nebausti už iškrėstas išdaigas.
3. Neatiduoti man visos pensijos, kad ir kaip gražiai prašyčiau.
4. Užjausti ir paguosti, kai man labai to reiks.
5. Duoti naudingų patarimų bet kokioje gyvenimo situacijoje.
6. Išmokti gražių pasakų, kad galėtumei man pasekti.
7. Padėti mano tėveliams dorai mane užauginti.
8. Išmokyti mane eilėraščių ir dainelių.
9. Nepamiršti man duoti pinigėlių smulkioms išlaidoms.
10. Visada laukti manęs atvykstant, nes atvykusi padovanosiu savo šypsenėlę.

Tėveliams nuo dukrytės

Prašymai tėveliams nuo dukrytės Nr. 1
1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį.  Mano kojos dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau.
2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite manęs, kai tai nebūtina.
3. Namų ruoša niekur nedings; būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru.
4. Aš esu jautri! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su Jumis būtų elgiamasi.
5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile.
6. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti 
veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.
7. Duokite man laisvę pačiai spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs to pareikalaus gyvenimas.
8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pati. Tai priverčia mane 
jausti, kad mano pastangos neatitinka Jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku.        
9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia “atostogų” be tėvų. 
Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad Jūsų santuoka yra nuostabi.
10. Būkite man dvasiniais vadovais. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.
Prašymai tėveliams nuo dukrytės Nr. 2
• Būkite su manimi, kai kiti aplink mus nuolat skuba.
• Kalbėkite su manimi, kai kiti tėvai ant vaikų šaukia.
• Klausykitės manęs, kai kiti apsimeta itin užsiėmę.
• Juokitės, žaiskite su manimi, nors kitus tai erzintų.
• Pagirkite mane, kai paprastai suaugusieji vaikuose mato vien nusižengimus.
• Svajokite su manimi, kai daugelis tėvų tapę gana abejingi.
• Skaitykite su manimi, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Melskitės su manimi, kai kiti praradę tikėjimą.
• Atsiprašykite manęs, kai kiti apsimeta neklystantys.
• Apkabinkite mane, kai kiti neįvertina, kokią  galią turi prisilietimas.
Prašymai tėveliams nuo dukrytės Nr. 3
1. Negadinkite manęs. Aš puikiai suvokiu, kad nebūtinai turiu gauti viską, ko prašau. Aš tik išbandau Jus.
2. Nebijokite būti man griežti. Man taip geriau, aš tada jaučiuosi saugesnė. 
3. Neleiskite man išmokti blogų dalykų. Aš tikiu, kad Jūs juos pastebėsi pačioje užuomazgoje.
4. Nebarkite manęs prie svetimų žmonių. Jūsų pastabos žymiai veiksmingesnės pasakytos tarp keturių akių.
5. Nekiškite man pagalvės po užpakaliu. Aš turiu praeiti savąją „guzų ligos“ stadiją.
6. Nebambėkite. Jei taip darysite, aš ginsiuos, tapdama „kurčia“.
7. Neužmirškite, kad aš dar nemoku išreikšti savo norų taip aiškiai, kaip suaugęs žmogus. Štai kodėl aš būnu netiksli.
8. Neprieštaraukite patys sau. Tada aš nebežinau, kaip elgtis ir prarandu pasitikėjimą Jumis.
9. Raskite laiko atsakyti į mano kausimus. Priešingu atveju pastebėsite, kad daugiau Jūsų neklausinėju, o atsakymų ieškau kitur.
10. Atminkite, kad aš negaliu augti laiminga be Jūsų meilės ir supratimo. Betgi to ir sakyti nereikia, ar ne?
Tėveliams nuo sūnelio
Prašymai tėveliams nuo sūnelio Nr. 1
1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį.  Mano kojos dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau.
2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek Jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite manęs, kai tai nebūtina.
3. Namų ruoša niekur nedings; būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru.
4. Aš esu jautrus! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su Jumis būtų elgiamasi.
5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi ir drauskite mane su ypatinga meile.
6. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.
7. Duokite man laisvę pačiam spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs to pareikalaus gyvenimas.
8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pats. Tai priverčia mane jausti, kad mano pastangos neatitinka Jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku.    
9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia “atostogų” be tėvų. 
Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad Jūsų santuoka yra nuostabi.
10. Būkite man dvasiniais vadovais. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.        
Prašymai tėveliams nuo sūnelio Nr. 2
• Būkite su manimi, kai kiti aplink mus nuolat skuba.
• Kalbėkite su manimi, kai kiti tėvai ant vaikų šaukia.
• Klausykitės manęs, kai kiti apsimeta itin užsiėmę.
• Juokitės, žaiskite su manimi, nors kitus tai erzintų.
• Pagirkite mane, kai paprastai suaugusieji vaikuose mato vien nusižengimus.
• Svajokite su manimi, kai daugelis tėvų tapę gana abejingi.
• Skaitykite su manimi, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Melskitės su manimi, kai kiti praradę tikėjimą.
• Atsiprašykite manęs, kai kiti apsimeta neklystantys.
• Apkabinkite mane, kai kiti neįvertina, kokią  galią turi prisilietimas.

Tėveliams nuo krikšto tėvų

• Stabtelėkit su savo vaiku, kai kiti aplink skuba.
• Vaikščiokit su savo vaiku, kai kiti vien bėga.
• Kalbėkit su savo vaiku, kai kiti šaukia.
• Klausykit savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.
• Juokitės su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
• Pagirkit savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus
• Svajokit su savo vaiku, kai kiti tapo labai ciniški.
• Skaitykit su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Atsiprašykit savo vaiko, kai kiti mano esą neklystantys.
• Drausminkit savo vaiką, kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
• Apkabinkit savo vaiką, kai kiti neįvertina apkabinimo jėgos.
• Mokykitės iš savo vaiko, kai kiti praradę žinių poreikį.
• Melskitės su savo vaiku, kai kiti praradę tikėjimą.

Sesutei, broliui, pusseserei, pusbroliui

Įsakymai vyresniajai sesei
1. Brangi mano sese, kadangi šeimoje nebesi viena, prašau ir neužmiršti, kad dabar aš čia svarbiausias. Tu svarbiausia buvai visus dvylika ilgų metų iki manęs.
 2. Prašau valgyti už mane neskaniai mamos išvirtą košę ir slapčiomis duoti daug skanesnį saldainį.
3. Kai tave skųsiu mamai už nusižengimus - nepyk. Juk aš dar kvailas ir mažas.
4. Kai imsiu tavo daiktus, piešiu į sąsiuvinius, - galioja ta pati trečioji taisyklė.
5. Mokyk mane, padėk man susigaudyti man visiškai nepažįstamoje aplinkoje.
6. Mano sese, išnešk kartais už mane šiukšles, sutvarkyk mano kambarį ir leisk man tiesiog pailsėti.
7. Kompiuteris vienas, o mūsų du...
8. Parsivesk mane iš mokyklos, aprodydama pačius įdomiausius radinius, pastatus, papasakok apie naujai sutiktus žmones, kad ir tą naują mažą šuniuką, kurį nusipirko kaimynai.
9.Tekant ar leidžiantis saulei pasakok pačias įdomiausias istorijas, kurias gali pasakoti tik vyresnioji sesuo.
10. Atleisk man. Žinau tau sunku. Sunku būti vyresniąja seserimi ir dirbti šį darbą, atsakyti už mano klaidas. Bet žinok, aš tau atsidėkosiu savo beribe meile, kurią gali jausti tik brolis su seserimi. Ačiū tau, mano brangi Sese.. 
Prašymai broliui/pusbroliui Nr. 1
1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
5. Neatiminėti žaislų ir saldainių, kai norėsiu pats duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai mašinai bus nusukti ratai.
7. Pabūti su manimi, kai tėveliai norės kur nors išeiti.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.
Prašymai broliui/pusbroliui Nr. 2
1. Besąlygiškai mylėti ir būti man paslaugus.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti, net kai laiką leisi su savo draugais.
3. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
4. Retkarčiais pakloti man lovą.
5. Neatiminėti žaislų ir saldainių, kai norėsiu – pati duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai mašinai bus nusukti ratai.
7. Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
8. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
9. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.
10. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
Prašymai broliui/pusbroliui Nr. 3
1. Besąlygiškai mylėti, gerbti mane ir neišduoti mano patikėtų paslapčių.
2. Priimti mane į savo Facebook‘ą ir kartu žaisti kompiuterinius žaidimus iki paryčių.
3. Niekada nepamiršti mano gimimo dienos ir nepykti, kai per mano šventes visas merginų dėmesys bus skirtas man;
4. Nueiti su manim į 3D kiną ir nupirkti man popkornų.
5. Padėti ruošti pamokas, o esant reikalui, padaryti ir špargalkes.
6. Nueiti kartu su manim į mokyklos šokius.
7. Padėti sutvarkyti mano kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
8. Neskaityti mano sms‘u, email‘ų, Facebook‘o pokalbių ir nekraustyti mano kišenių.
9. Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau suaugusių su klausimu: 
“Ką man šiandien veikti?
10. Vasarą eiti su manim žaisti krepšinį ir važinėtis paspirtuku.
Prašymai sesei/pusseserei Nr. 1
1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Priimti mane į savo facebook‘ą bei išmokyti atsisiųsti filmus iš interneto.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Sutvarkyti mano žaislus, kai per juos nebus galima praeiti.
5. Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
6. Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
7. Palydėti mane į pirmąjį pasimatymą.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruošti pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Niekada nepamiršti mano gimimo dienos ir nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvėpinsiu naujausius prancūziškus kvepalus.
Prašymai sesei/pusseserei Nr. 3
1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Išmokyti užsirišti batukus, kad nereikėtų man lopyti kelnių ir gydyti nubrozdintų kelių.
3. Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau tėvelių su klausimu: “ką man šiandien veikti? Nusivesti mane į kiną, o vasarą eiti su manim maudytis.
4. Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
5. Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
6. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
7. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
8. Sutvarkyti mano žaislus, kai per juos nebus galima praeiti.
9. Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
10. Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvepinsiu jūsų naujausius prancūziškus kvepalus ar išbandysiu kosmetikos subtilybes ant namų sienų.
Prašymai sesei/pusseserei Nr. 2
1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Niekada neatsisakyti su manimi pažaisti.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Padėti susitvarkyti man kambarį, kad tėveliai nebartų dėl netvarkos.
5. Neatiminėti žaislų, ledų ir saldainių, kai norėsiu pats duosiu.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktai lėlei bus nukirpti plaukučiai ar nusukti mašinos ratai.
7. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
8. Kai eisiu į mokyklą, padėti ruoši pamokas, kartais ir už mane jas padaryti.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.

Dėdei

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Sulaukus 18 m. išmokyti vairuoti automobilį.
3. Ginti mane nuo kiemo vaikų, jei jie atiminės iš manęs žaislus ar kitaip įžeidinės.
4. Kai man sueis 3 metukai išmokyti važiuoti dviratuku.
5. Palydėti mane į pirmą pasimatymą ir išmokyti berniukų viliojimo gudrybių.
6. Nepykti, jei ne vietoje paliktas mobiliakas bus išardytas.
7. Padėti nuslėpti iškrėstas išdaigas, o esant reikalui, prisiimti už jas kaltę.
8. Išmokyti mane “googlinti” ir prisiregistruoti facebook’e.
9. Nepykti, kai per mano šventes visas dėmesys bus skirtas man.
10. Neišduoti mano patikėtų paslapčių.

Tetai

1. Besąlygiškai mylėti ir gerbti mane.
2. Išmokyti užsirišti batukus, kad nereikėtų man lopyti kelnių ir gydyti nubrozdintų kelių.
3. Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankinčiau tėvelių su klausimu: ką man šiandien veikti? 
4. Nusivesti mane į kiną.
5. Nupirkti man papuošalų ir kosmetikos reikmenų.
6. Pabūti su manimi, kai mano tėveliai norės kur nors išeiti.
7. Leisti modeliuoti drabužius iš savo drabužių.
8. Papasakoti ką veikti per pirmąjį pasimatymą.
9. Perduoti savo jaunų dienų patirtį.
10. Nereikšti nepasitenkinimo, kai iškvepinsiu tavo naujausius prancūziškus kvepalus ar išbandysiu kosmetikos subtilybes ant namų sienų.
Prašymai dėdei ir tetai
NR1

1. Dukterėčią vestis į parkus pažaisti, kartu pabėgioti.
2. Nusivesti į zoologijos sodą, botanikos sodą ir kitas įdomybes.
3. Lankyti  ne tik per šventes ir dažniau, nei tris kartus metuose. Per šias Šv. Kalėdas persirengti Kalėdų Seneliu.
4. Lavinti kultūrinį skonį, - vestis į spektaklius, krepšinio varžybas.
5. Būti pačiais įdomiausiais dėde ir teta, kad visi pavydėtų kieme.
6. Žinoti dukterėčios visus pasiekimus, net ir naktį iškritus iš lovos.
7. Įvaldyti dainavimą ir šokio choreografiją lygiai taip pat gerai, kaip ir dukterėčia.
8. Rūpintis garderobu, na suprantat? Rūbai, kosmetika, automobilis...
9. Nuolat girti dukterėčią ir nuolatos girtis, kokia nuostabi dukterėčia.
10. Išrinkti patį geriausią darželį, (iš darželio pasiimti) mokyklą (į mokyklą nuvesti), universitetą, mašiną ir vyrą.


Prašymai dėdei ir tetai NR 2

1. Sūnėną vestis į parkus pažaisti, kartu pabėgioti.
2. Nusivesti į zoologijos sodą, botanikos sodą ir kitas įdomybes.
3. Lankyti  ne tik per šventes ir dažniau, nei tris kartus metuose. Per šias Šv. Kalėdas persirengti Kalėdų Seneliu.
4. Lavinti kultūrinį skonį, - vestis į spektaklius, krepšinio varžybas.
5. Būti pačiais įdomiausiais dėde ir teta, kad visi pavydėtų kieme.
6. Žinoti sūnėno visus pasiekimus, net ir naktį iškritus iš lovos.
7. Įvaldyti dainavimą ir šokio choreografiją lygiai taip pat gerai, kaip ir aš.
8. Rūpintis žaislais, na suprantat? Riedis, telofonas, automobilis...
9. Nuolat girti mane ir nuolatos girtis, koks nuostabus sūnėnas.
10. Išrinkti patį geriausią darželį, (iš darželio pasiimti) mokyklą (į mokyklą nuvesti), universitetą, mašiną ir žmoną.
 
Priesaika berniukui
Mes, krikšto tėveliai  _______________  pasižadame ________________ pakrikštyti ir parinkti angelą sargą, kad jis visą amželį jį saugotų nuo nelaimių, nuo piktų nuotykių, nuo skaudžių ligų, nuo žiaurių žmonių.
Pasižadame neapleisti vaikelio skaudžiu metu, jį saugoti, globoti, neleisim skriausti piktiems žmonėms. Prireikus lauksim, stebėsim, gelbėsim ir guosim. Mokysim dorovės ir maldos, gerbsim jo norus visados. Taip pat pažadam, kad išmokysim vaikutį: šokti, plaukti, čiuožinėti, dainuoti, piešti, mergaites kibinti, kompiuteriu naudotis, būti komunikabiliam, nuvesti į pirmą pasimatymą, sulaukus pilnametystės nupirkti gerą bei kokybišką dovaną.

Priesaika mergaitei

Mes, krikšto tėveliai ______________, pasižadame ____________ pakrikštyti ir parinkti angelą sargą, kad jis visą amželį ją saugotų nuo nelaimių, nuo piktų nuotykių, nuo skaudžių ligų, nuo žiaurių žmonių.
     Prisiekiame neapleisti krikšto dukrytės skaudžiu metu, ją saugoti, globoti ir neleisim skriausti piktiems žmonėms. Prireikus lauksim, stebėsim, gelbėsim ir guosim. Mokysim dorovės ir maldos, gerbsim jos norus visados. Taip pat prisiekiam, kad išmokysim krikšto dukrytę: šokti, plaukti, čiuožinėti, dainuoti, piešti, berniukus kibinti, kompiuteriu naudotis, būti komunikabiliai, nuvesti į pirmą pasimatymą, sulaukus pilnametystės nustebinti įspūdinga dovana.

Dovana – Sertifikatas

Sveikiname, Jūs Laimėjote “Savaitgalis su Altėja” Programą!!!

Jūsų laukia:

7.30 val. - Nuostabusis rytas, programoje - košės paruošimas per 5 min, jei nespėjate, 
nemokamas Altėjos koncertas, pačių naujausių, jos sukurtų dainų.

8-12 val. - Altėjos linksminimas pavadinimu „šokim grokim- nesustokim", 
jei pasirodymas stringa, naujausios Altėjos dainos kuriamos tą pačią akimirką.

12 val.- Pietūs - programos laimėtojas, turi pagamintitokį patiekalą, kurio, Altėjai pavydėtų net 
Prezidentai.

13 val. - Pietų miegas

6 val.- Ekskursija pas karves, mergaitė mėgsta tik šviežią pieną- laimėtojui Melžimo 
kursai privalomi!

IKI 21 val. - Cirko pasirodymas, klouno, žonglieriaus, liūtų dresuotojo vaidmenys -
 laimėtojas turi atlikti nepriekaištingai.

NUO 22 val. - Naktinis budėjimas, pasiruošti daug kavos.
 
Pasižadėjimai krikšto sūnui
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui Nr. 1
Mes, ______________ krikšto tėveliai _________________, nejausdami jokio spaudimo, norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:
1. Kad krikšto sūnus bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mūsų gyvenime.
2. Kai mūsų krikšto sūnui sukaks 18 m., išmokysime vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį eksploatuoti.
3. Vestuvėms stengsimės surasti gerą piršlienę, arba piršliauti teks pačiai krikšto mamai, bei jau šiandien pradėsime dairytis krikšto sūnui geros žmonos, kad ateity jaunuolis turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
4. Ginsime krikšto sūnų visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti ar pameluoti jo tėvams.
5. Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant sūnų.
6. Nepamiršime krikšto sūnaus gimtadienių ir kitų jam svarbių dienų, nes privalėsime sveikinti ir dovanoti dovanas.
7. Iškilus problemoms patarti dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputėlį).
8. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
9. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai… (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui Nr. 2
Mes, _________________  krikšto tėveliai __________________, nejausdami jokio spaudimo, norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:
1. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.
2. Padėti tėveliams dorai užauginti.
3. Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
4. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai… (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
5. Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Moksleiviui padėti paruošti pamokas.
7. Švęsti kartu šventes.
8. Nepamiršti dovanoti dovanų.
9. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausime sąskaitą už dantų gydymą.
10. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
11. Džiaugtis krikšto sūnelio pasiekimais.
12. Iškilus problemoms patarti dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
13. Vykdyti ankščiau minėtus pažadus.
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto sūneliui Nr. 3
Mes,  _________________ krikšto tėveliai__________________, nuo šiandien pasižadėję rūpintis, auklėti ir vesti Dievo keliu Jūsų mažąjį sūnelį, visų šventėn susirinkusių žmonių
akivaizdoje, atsakingai PASIŽADAME:
1.Turėti savo namuose bent vieną krikšto sūnelio nuotrauką, kuri kabės matomiausioje namų vietoje.
2. Kad krikšto sūnelis mums bus pats svarbiausias ir mylimiausias krikšto sūnus.
3. Niekada nepamiršti krikšto sūnelio gimtadienių bei kitų jam svarbių švenčių.
4. Taupyti pinigėlius krikšto sūnelio auklėjimui ir lavinimui.
5. Bendrauti su krikšto sūneliu bet kuriuo paros metu ir visada, kai tik jis to norės.
6. Padėti išsirinkti geriausią kandidatę į žmonas ir, tikimės, kad krikšto sūnelis prieš
tai visas jas mums pristatys
7. Ginsime krikšto sūnelį visose gyvenimiškose situacijose ir padėsime iškilus problemoms.
8. Dalyvauti krikšto sūnelio Pirmosios Komunijos šventėje ir padėti berniukui pasiruošti
Pirmąjai Komunijai. Kai tėveliai negalės, mes lydėsime krikšto sūnelį į bažnyčią.
9. Būtinai sudalyvauti krikšto sūnelio išleistuvių, diplomo teikimo bei vestuvių šventėse.
10. Būti pačiais geriausiais krikšto tėveliais ir visais įmanomais būdais pateisinti tėvelių lūkesčius mus pasirinkus.
Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto sūneliui Nr. 1
Aš, _______________  krikšto tėtis ______________  nejausdamas jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:
1. Kad krikštasūnis bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mano gyvenime.
2. Retkarčiais leisti krikštasūniui pailsėti nuo tėvų, senelių ir, aišku, krikšto mamos.
3. Pamokyti krikštasūnį kaip elgtis per pirmąjį pasimatymą.
4. Pamokyti kaip gerti tekilą su citrina (žinoma, tik sulaukus 18 m.).
5.Vestuvėms surasti gerą piršlį, arba piršliauti teks pačiam.
6. Per krikštasūnio gimimo dienas ir kitokias šventes nustebinti vis didesnėmis dovanomis, nes jis juk irgi auga.
7. Taupyti pinigus būsimoms krikšto sūnaus užgaidoms ir norams įgyvendinti.
8. Jau šiandien pradėsiu dairytis krikšto sūnui geros žmonos, kad ateityje berniukas turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
9. Tesėti visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.
 
Krikšto mamos pasižadėjimas krikšto sūneliui Nr. 1
Aš, ________________  krikšto mama ____________, nejausdama jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:
1. Kad krikšto sūnus bus, jei ne vienintelis, tai bent jau svarbiausias mano gyvenime.
2. Kai krikšto sūnui sukaks 18 m., išmokysiu vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį ekpsloatuoti.            
3. Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant sūnų.
4.  Patarti iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
5.  Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai 
(vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvelių).
6. Švęsti kartu šventes, net ir po 50 metų.
7. Pasižadu padėti išprašyti tėvų, kad leistų įsigyti šuniuką, kačiuką ar kitokį žvėriuką.
8. Ginsiu krikšto sūnų visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors 
nuslėpti ar pameluoti jo tėvams.
9. Tesėsiu visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.
10. Mylėti ir branginti krikšto sūnų, kaip savo vaiką.
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 1
Mes, _____________ krikšto tėveliai _________________, nejausdami jokio spaudimo norėtume prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:
1. Kad krikšto duktė bus, jei ne vienintelė, tai bent jau svarbiausia mūsų gyvenime.
2. Pamokysime, kaip gerti tekilą su citrina (žinoma, tik sulaukus 18 m.).
3. Kai mūsų krikšto dukrai sukaks 18 m., išmokysime vairuoti krikšto tėčio automobilį, kad esant reikalui visada galima būtų jį eksploatuoti.
4. Vestuvėms stengsimės surasti gerą piršlį, arba piršliauti teks pačiam krikšto tėčiui bei jau šiandien pradėsime dairytis krikšto dukrai gero vyro, kad ateity mergaitė turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
5. Ginsime krikšto dukrą visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti ar pameluoti jos tėvams.
6. Taupysime pinigus būsimoms krikšto dukters užgaidoms ir norams įgyvendinti.
7. Nepamiršime krikšto dukrytės gimtadienių ir kitų jai svarbių dienų, nes privalėsime sveikinti ir dovanoti dovanas.
8. Iškilus problemoms patarsime dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputėlį).
9. Nepamiršime, kad ir krikšto dukra jau pretenduoja į mūsų turtą.
10.Tesėsime visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės ir dėmesio įrodymas.
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 2
Mes, ______________ krikšto tėveliai _____________  , nejausdami jokio spaudimo norime prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADAME:
1. Mylėti ir branginti krikšto dukrytę kaip savo vaiką.
2. Padėti tėveliams dorai užauginti.
3. Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
4. Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai… (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
5. Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
6. Palydėti prie Komunijos.
7. Švęsti kartu šventes.
8. Nepamiršti dovanoti dovanų.
9. Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausime sąskaitą už dantų gydymą.
10. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
11. Džiaugtis vaiko pasiekimais.
12. Patarti, iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
Krikšto tėvelių pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 3
Mes, _______________ krikšto tėveliai _______________, pametę galvas dėl krikštadukros, bet būdami visiškai sveiko proto, pasižadame jai:
 
1. Suteikti prieglobstį bet kada, kai tik įkyrės nuolatiniai tėvelių bambėjimai.
2. Tapti nusikaltimų bendrininkais slepiant net ir didžiausias išdaigas.
3. Kasmet nusivežti į kaimą ir ten išmokyti vairuoti traktorių bei melžti karves.
4. Nepamiršti gimtadienių ir kitų svarbių švenčių, net kai senatvėje sušlubuos atmintis.
5. Jei reikės, atsisakyti ir paskutinio kąsnio, bet visada turėti pinigėlių saldumynams.
6. Visada rasti laiko susitikimui ar pokalbiui telefonu, netgi vidury nakties.
7. Pildyti visus įgeidžius, bet nepaversti lepūnėle.
8. Tapti baisiausiu išbandymu kiekvienam jaunikaičiui, sieksiančiam Jorūnės rankos.
9. Kartu su tėveliais neapsakomai mylėti ir išauginti nuostabia mergina.
10. Bet kokia kaina, nesvarbu, kas benutiktų, tesėti visus duotus pažadus.
    
Pasižada krikšto tėveliai ir pažadus patvirtina parašais:
Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 1
Aš, _______________ krikšto tėtis _________________, iš didelės meilės savo krikšto dukrai, nejausdamas jokio spaudimo, prisiimu pilną atsakomybę ir visų dalyvaujančių akivaizdoje PASIŽADU:
• Mylėti ir branginti Krikšto dukrytę, kaip savo vaiką.
• Padėti tėveliams dorai ją užauginti.
• Nepamiršti gimtadienių bei kitų svarbių dienų, ir karts nuo karto ją aplankyti.
• Atsakyti į visus jai iškilusius klausimus, kad ir kaip keistai jie skambės.
• Kartą per pusę metų kartu su Krikšto dukryte praleisti dieną išradingai, naudingai, linksmai.
• Retkarčiais leisti Krikšto dukrytei pailsėti nuo tėvelių ir senelių.
• Padėti turiningai leisti laiką, kad nekankintų tėvelių su klausimu: „Ką man šiandien veikti?“.
• Išmokyti Krikšto dukrytę valdyti transporto priemones – pradedant triratuku, baigiant automobiliu.
• Nelepinti saldumynais, kad netektų apmokėti sąskaitos už dantų gydymą.
• Vestuvėms surasti gerą piršlį arba piršliauti teks pačiam.
• Tesėti visus šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
Krikšto tėčio pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 2
Aš, _______________ krikšto tėtis ______________, nejausdamas jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:
• Kad krikšto dukrytė bus, jei ne vienintelė, tai bent jau svarbiausia mano gyvenime;
• Krikšto dukrytės atvaizdą pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje;
• Nepamiršti krikšto dukrytės gimtadienių ir kitų jai svarbių dienų, nes privalėsiu sveikinti;
• Jau šiandien dairytis krikšto dukrytei vyro, kad turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų;
• Ginti krikšto dukrą visose gyvenimiškose situacijose, net ir tose, kai reiks ką nors nuslėpti nuo tėvų;
• Taupyti pinigus būsimoms krikšto dukros užgaidoms ir norams įgyvendinti;
• Krikšto dukrą ugdyti ir mokinti, o tam geriausias būdas – kelionės;
• Tesėti visus krikšto dukrai šiandien duotus pažadus, nes tai geriausias meilės įrodymas.
Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 1
Aš, _________________  krikšto mama ______________, iš didelės meilės savo krikšto dukrai, nejausdama jokio spaudimo, prisiimu pilną atsakomybę ir visų dalyvaujančių akivaizdoje PASIŽADU:
• Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
• Mylėti ir branginti krikšto dukrą.
• Palaikyti tėvelius morališkai, auklėjant ir auginant dukrą.
• Patarti iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).
• Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
• Švęsti kartu šventes, net ir po 50 metų.
• Nelepinti saldumynais, kad netektų apmokėti sąskaitos už dantų gydymą.
• Labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 2
Aš, _______________ krikšto mama _____________, iš didelės meilės savo krikšto dukrai, nejausdama jokio spaudimo, prisiimu pilną atsakomybę ir visų dalyvaujančių akivaizdoje PASIŽADU:
• Mylėti taip stipriai, kad šią meilę jaustų visi esantys aplinkui.
• Krikšto dukrytės atvaizdą pasikabinti matomiausioje savo namų vietoje.
• Lankyti Krikšto dukrytę ne tik per gimtadienius.
• Neišlaidauti brangioms dovanoms, verčiau skirsiu daugiau dėmesio.
• Ginti visose gyvenimiškose situacijose, ypač tose, kuriose reikės ką nors nuslėpti nuo tėvų: apipieštą sienos kampą, sukarpytą naują mamos suknelę, pažymių knygutę su dvejetukais.
• Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno ir padėti rūpintis kosmetika, parfumerija, papuošalais, drabužiais ir avalyne, nes ji jau tikra dama.
• Jau šiandien pradėti dairytis Krikšto dukrytei vyro, kad turėtų pasirinkimą iš daugelio variantų.
• Išmokyti skaičiuoti, kad neapgautų parduotuvėje atidavinėjant grąžą.
• Nesišvaistyti pažadais, nes juos reikės ištesėti.
Krikšto mamytės pasižadėjimas krikšto dukrytei Nr. 3
Aš, _______________  krikšto mama _______________, nejausdama jokio spaudimo, norėčiau prisiimti pilną atsakomybę ir pasakyti – PASIŽADU:
• Mylėti ir branginti krikšto dukrytę, kaip savo vaiką.
• Padėti tėveliams dorai užauginti.
• Patarti, kai reikės suaugusio, bet ne tėvų patarimų.
• Kartą per pusę metų praleisti kartu dieną: išradingai, naudingai, linksmai… (vaikui irgi reikia pailsėti nuo tėvų).
• Išmokyti dažytis, pabrėžti savo grožį.
• Vestuvėms surasti gerą svočią arba svočiauti teks pačiai.
• Nelepinti saldumynais, kad dantukai sveiki būtų, kitaip gausiu sąskaitą už dantų gydymą.
• Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Patarti, iškilus problemoms dėl meilės reikaliukų (kai paūgės truputį).

Tėvelių pasižadėjimai sūneliui/dukrytei

Tėvelių pasižadėjimas vaikui
Tu mūsų Stebuklas, kurį mums atsiuntė Dievas – kad būtume geresni, išmintingesni, kilnesni meilės ir ramybės.
Telaimina Dievas, kuris yra su mumis dabar ir visados.
Tepadeda Viešpats, Tau mūsų dukrele, mūsų Žmogutį, kurį mylim.
Tenutolsta visoks riksmas ir pyktis. Telydi Tave suprantančių žmonių mintys ir malda.
Vien tik MEILĖ yra dabar ir visados. Tu gimei iš mūsų ir drauge skaičiuosime Tavo augimo, mokymosi ir brendimo laiką, todėl ir pasirašome šį kreipimąsi į Tave:
1. Mes norime, jog Tu žinotum, kad mes Tave mylime.
2. Atleisk mums, kai netenkame kantrybės, elgiamės neteisingai, kaip ir mes Tau atleisime už panašias akimirkas.
3. Atleis už tai, jog kartais esame priversti Tave bausti. Suprask, mūsų bausmė skirta Tavo augimui, Tavo dvasios didybei.
4. Pasižadame stengtis būti vertais Tavo tėvelių vardo, mokytis drauge su Tavimi: sau ir Tau.
5. Kviečiame Tave bendradarbiauti: mes stengsimės padėti Tau būti gera dukra, o Tu padėk mums mūsų pašaukime ir likime.
6. Mes stengsimės ieškoti vienybės ir minties tapatumo.
7. Kaip mes stengsimės būti Tau dėmesingesniais, taip ir Tavęs prašome būti dėmesingesne mums.
8. Mes prašome priimti mūsų taisykles, nors kartais jos ir ne visai suprantamos. Patikėk, kartais mes žinome geriau ir linkime Tau visa ko geriausia.
9. Tebūnie Tau pavyzdys patys iškiliausi žmonės, į kuriuos mes visi kartu drauge lygiuosimės elgesiu ir pastangomis.

 Su meile tavo tėveliai
Tėvelių pasižadėjimas sūneliui Nr. 1
Tu gimei iš mūsų ir drauge skaičiuosime Tavo augimo, mokymosi ir brendimo laiką, todėl ir pasirašome šį kreipimąsi į Tave:
1. Mes norime, jog Tu žinotum, kad mes mylime Tave;
2. Atleisk mums, kuomet netenkame kantrybės, elgiamės neteisingai, kaip ir mes Tau atleisime už panašias akimirkas;
3. Atleisk už tai, jog kartais esame priversti Tave bausti. Suprask, mūsų bausmė skirta Tavo augimui, Tavo dvasios didybei;
4. Pasižadame stengtis būti vertais Tavo tėvelių vardo, mokytis drauge su Tavimi: sau ir Tau;
5. Kviečiame Tave bendradarbiauti: mes stengsimės padėti Tau būti geru sūnumi, o Tu padėk mums mūsų pašaukime ir likime;
6. Mes stengsimės ieškoti vienybės ir minties tapatumo;
7. Kaip mes stengsimės būti Tau dėmesingesniais, taip ir Tavęs prašome būti dėmesingesniu mums;
8. Mes prašome priimti mūsų taisykles, nors kartais jos ir ne visai suprantamos. Patikėk, kartais mes žinome geriau ir linkime Tau visa ko geriausia;
9. Tebūnie Tau pavyzdys patys iškiliausi žmonės, į kuriuos mes visi kartu drauge lygiuosimės elgesiu ir pastangomis.
Tėvelių ir sūnaus pasižadėjimas Nr. 2
Savo krikšto dieną pasižadu Jums, brangieji tėveliai:
•    Suteikti daug džiaugsmo, verkti tik išskirtiniais atvejais ir nurimti vos tik būsiu paimtas ant mane mylinčių rankų.
•    Nesiropšti ant spintelių, komodų, sekcijų ar kitų namie esančių baldų, o jeigu netyčia ir užsiropščiau, pasižadu bent jau nešokinėti nuo jų.
•    Mylėti Jus ir gerbti bei niekada neskaudinti.
•    Kas ir kas benutiktų, niekada Jūsų nepalikti bėdoje ir atskubėti pagalbon, kai tik jos prireiks.
•    Augti didelis, sveikas ir suteikti Jums daug, daug laimės.

Brangus sūneli, Tavo krikšto dieną, pasižadame:
•    Vesti gyvenimo keliu tvirtai ir ryžtingai, kad jokie vargai ir negandos nepriverstų išsukti iš tiesaus kelio.
•    Suteikti ne tik pastogę, bet ir dvasinę ramybę.
•    Auginti Tave santarvėje ir meilėje, padėti susivokti klaidžiuose gyvenimo labirintuose, o atėjus tam laikui, kai pas turėsi žengti tolesnį žingsnį,  pažadame nelaikyti ir leisti Tau pačiam pasirinkti, kuria kryptimi eiti toliau.
•    Jeigu tik Tau prireiks pagalbos, visuomet būti šalia ir niekada neapleisti tam, kad išaugtum doru krikščionimi ir mylinčiu pasaulį žmogumi.
Tėvelių ir dukrytės pasižadėjimas Nr. 1
Brangi dukryte, tavo krikšto dieną pasižadame:

•    Vesti gyvenimo keliu tvirtai ir ryžtingai, kad jokie vargai ir negandos nepriverstų išsukti iš tiesaus kelio.
•    Suteikti ne tik pastogę, bet ir dvasinę ramybę.
•    Auginti Tave santarvėje ir meilėje, padėti susivokti klaidžiuose gyvenimo labirintuose, o atėjus tam laikui, kai pati turėsi žengti tolesnį žingsnį, pažadame nelaikyti ir leisti Tau pačiai  pasirinkti, kuria kryptimi eiti toliau.
•    Jeigu tik Tau prireiks pagalbos, visuomet būti šalia ir niekada neapleisti tam, kad išaugtum doru krikščionimi ir mylinčiu pasaulį žmogumi.

Savo krikšto dieną pasižadu Jums, brangieji tėveliai:
•    Suteikti daug džiaugsmo, verkti tik išskirtiniais atvejais ir nurimti vos tik būsiu paimta ant mane mylinčių rankų.
•    Nesiropšti ant spintelių, komodų, sekcijų ar kitų namie esančių baldų, o jeigu netyčia ir užsiropščiau, pasižadu bent jau nešokinėti nuo jų.
•    Mylėti Jus ir gerbti bei niekada neskaudinti.
•    Kad ir kas benutiktų, niekada Jūsų nepalikti bėdoje ir atskubėti pagalbon, kai tik jos prireiks.
•    Augti didelė, sveika ir suteikti Jums daug, daug laimės.
Tėvelių pasižadėjimas dukrytei Nr. 2
Mes, _______________ tėveliai _____________________, savo dukrelei pasižadame:
 
1. Suprantame, kad namų ruoša niekur nedings ir pasižadame skirti pakankamai
laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir tai daryti su noru.
2. Visada surasti laiko kartu pažaisti įvarius žaidimus, padūkti gamtoje.
3. Elgtis su ja taip, kaip norėtume, kad su mumis būtų elgiamasi.
4. Saugoti, duoti gyvenimiškus patarimus ir drausti su ypatinga meile ir parama.
5. Visada išklausyti, neskubėti kritikuoti.
6. Duoti laisvę pačiai priimti sprendimus.
7. Būti draugais, o ne baudėjais, teisėjais ar viską geriau žinančiais.
8. Nebausti ir labai nepykti už iškrėstas išdaigas.
9. Nebijoti išvykti savaitgaliui abiem tėveliams kartu. Suprantame, kad vaikams reikia
 „atostogų“ be tėvų.
10. Būti dvasiniais vadovais. Išmokyti tikrų vertybių namuose ir rodyti
tik gerą pavyzdį, kuriuo ji galėtų sekti.

Senelių pasižadėjimai anūkui

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 1
Aš, __________________ senelis _______________ , iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš berniuko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūkėlį, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Duoti anūkui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį, nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos jo mokslams ir vestuviniam kostiumui.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
Aš, _________________  močiutė ________________, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadu:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai anūkėlis riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysis piešimo meno.
• Palepinti anūkėlį skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Pagirti anūką už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
• Užjausti ir paguosti, kai jam labai to reikės.
• Prižiūrėti berniuką per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti, ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Pasekti pasaką prieš miegą ir išmokyti eilėraštukų.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.
• Prižiūrėti senelį, kad vykdytų duotus pažadus.
Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 2
Aš, _______________ senelis __________________, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis imsis namų remonto ir dekoravimo darbų.
• Neparodysiu nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkas pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Pamokyti anūką, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Prižadu išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.
Aš, Kaspariuko močiutė Vida, neklausydama savo vyro, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojama labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Vasarą nusivežti anūką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.
Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 3
Aš, _______________ senelis ____________________, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis imsis namų remonto ir dekoravimo darbų.
• Neparodysiu nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę Kajus pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Pamokyti anūką, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Prižadu išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.
Aš, Kajaus močiutė Alma, nieko neklausydama, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Vasarą nusivežti anuką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik jis panorės.
Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 4
Aš, _________________ močiutė ____________, savo valia, eilinį sykį neklausydama savo vyro bei apakusi iš meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlis riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutipens per naują kilimą ar šuniui paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Pagirti anūkėlį už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai anūkėlis žaidimus su manim iškeis į akmenuko spardymą.
• Išpildyti bent vieną anūkėlio svajonę.
• Neparodyti išgąsčio, kai anūkas užsigaus, juk tikrą vyrą randai puošia.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu anūkėlį savaitgaliais, švenčių dienomis, per jo tėvų, krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Duoti anūkėliui iš pensijos smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Prižiūrėti senelį, kad vykdytų duotus pažadus.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.

Aš, _________________ senelis ________________, savo valia, neįtakojamas žmonos ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:
• Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio, kaip kraštovaizdžio
specialisto sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai jis vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti gudobėles.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai visą gyvenimą tausotą garažo kolekciją anūkėlis iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūkėlį kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Nieko nesakyti, jei ne vietoje paliktas mobilus telefonas bus išardytas.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkėlis pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Išmokyti užmauti slieką ant kabliuko, sukurt laužą ir visų kitų gudrybių, kurias turi žinoti kiekvienas tikras vyras.
• Išmokyti anūkėlį vairuoti ir mokyklos baigimo proga nupirkti jam automobilį ne prastesnį, nei savo.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūką.
Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 5
Mes, ............(vaiko vardas) seneliai, pasižadame kiekvieną vasarą leisti drauge ir ugdyti anūko ............. (vaiko vardas) gebėjimus:

MENINIUS – nepykti ir padėti piešti ant sienų, tvorų, langų, mašinų ar kitų tam reikalui neskirtų vietų.
Skatinti SAVARANKIŠKUMĄ – leisti ravėti gėlynus, daržus, skinti dar neprinokusias braškes ar pomidorus.
Lavinti DEGUSTATORIAUS receptorius – pirkti daug ledų, saldumynų, tortų ar kitų skanumynų, kuriuos draudžia tėvai. Nepykti, jei atidarę ras tuščias saldainių dėžutes.
Padėti tobulinti NARDYMO gebėjimus – leisti anūkui maudytis balose, vandens kibiruose ar kitose vietose kur bus vandens, ir nepykti, jei grįš šlapias.
Padėti SLĖPTI išdaigas nuo tėvų.
Skatinti FINANSINIUS gebėjimus – leisti suskaičiuoti ir pasidalinti gaunama pensija.
Kad ir kas nutiktų, PAŽADAME tvirtai laikytis savo įsipareigojimų.

Seneliai .................... (seneliu vardai ir parašai)

Galioja iki anūkėlio pilnametystės
Senelio pasižadėjimai anūkui Nr. 1
Aš, ____________ senelis _________________, savo valia ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš Roko savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai anūkėlis, visą gyvenimą tausotą meškerių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodegą.
• Pamokyti Roką, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę Rokas pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Prižadu išmokyti: užmauti slieką ant kabliuko bei sukurt laužą.
• Pamokyti anūkėlį, būsimą NBA žvaigždę, krepšinio meno pagrindų.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį, nei savo.
Močiutės pasižadėjimai anūkui Nr. 1
Aš, _________________ močiutė ________________, savo valia, eilinį sykį neklausydama savo sveiko proto apakus iš meilės anūkeliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje, iškilmingai PASIŽADU:
1. Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi.
2. Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio kaip kraštovaizdžio specialisto sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai jis vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti medžius.
3. Pagirti anūkėlį už galantiškumą, kai jis nuskynęs visas mano mylimiausias gėles, padovanos jas gražiai mergaitei.
4. Neparodysiu išgąsčio, kai anūkėlis užsigaus, juk tikrą vyrą randai puošia.
5. Išpildyti bent vieną Matuko svajonę.
6. Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu anūkėlį savaitgaliais, švenčių dienomis, per jo tėvų atostogas, kai negalės prižiūrėti kita močiutė ir šiaip be jokio reikalo.
7. Būti tikra močiute – palepinti anūkėlį.
Močiutės pasižadėjimai anūkui Nr. 2
Aš, ______________  močiutė _____________, nieko neklausydama, būdama sveiko proto ir apakusi iš meilės savo anūkui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūko savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai jis nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkas į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlio norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojama labai įdomi muilo opera ar rodys Teleloto.
• Pamokyti anūkėlį ravėti daržą, nes jų tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių jis išravės visas daržoves.
• Vasarą kas antrą savaitgalį nusivežti anuką į pajūrį ir, kad jis nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik jis panorės, o Kalėdoms numegzti šiltą megztuką.
Močiutės pasižadėjimai anūkui Nr. 3
Aš, _____________  močiutė_____________, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadu:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai Mantas riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokinsis piešimo meno.
• Palepinti Mantą skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Užjausti ir paguosti, kai Mantui labai to reikės.
• Prižiūrėti Mantą per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Nebesigraudinti pasitinkant ir išlydint.
• Duoti Mantui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Būti rūpestinga močiute – lepinti anūkėlį iki pilnametystės, o vėliau reguliariai skambinti ir rašyti jam. SMS ne rečiau kaip kas dvi dienos.
• Manto pirmagimiui einant į pirmą klasę, iškepti skaniausią tortą.
Močiučių ir senelių pasižadėjimai anūkui Nr. 1
Mes, _____________ seneliai ____________, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksim, kai jis visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūką, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos Augusto mokslams ir vestuviniam kostiumui.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliais ir, žinoma, neužmiršti dovanų.
Močiučių ir senelių pasižadėjimai anūkui Nr. 1
Mes, _____________ seneliai ____________, iš didelės meilės anūkėliui, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlio savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksim, kai jis visą gyvenimą rinktą, kauptą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Pamokyti anūką, kaip dirbti sode, nes jo tėvai tikrai to nepadarys.
• Išmokyti anūką vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jam automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos Augusto mokslams ir vestuviniam kostiumui.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliais ir, žinoma, neužmiršti dovanų.

Mes, _________________ močiutės ____________________, iš didelės meilės anūkėliui, čia jums visiems girdint pasižadAME:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksim net tada, kai anūkėlis riebaluotais pirštais patikrins darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokinsis piešimo meno.
• Palepinti Augustą skaniomis košėmis ir gardžiomis uogienėmis.
• Užjausti ir paguosti, kai anūkėliui labai to reikės.
• Prižiūrėti Augustą per jo tėvų atostogas ir visada, kada tik jie norės pailsėti ar šiaip be jokio svarbaus reikalo.
• Nebesigraudinti pasitinkant ir išlydint.
• Duoti anūkėliui smulkioms išlaidoms popierinių pinigų, nes metalinius sunku nešiotis.
• Būti rūpestingomis močiutėmis – lepinti anūkėlį iki pilnametystės, o vėliau reguliariai skambinti ir rašyti SMS ne rečiau kaip kas dvi dienos.
• Augustui einant į pirmą klasę, iškepti skaniausią tortą.

Senelių pasižadėjimai anūkei

Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 1
Aš, ________________ diedukas ________________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūklėlės, kaip kraštovaizdžio specialistės sugebėjimai. Nieko nesakyti, kai ji vidurvasarį ims persodinti rožes ar genėti gudobėles.
• Per Kalėdas persirengti Kalėdų seneliu ir, žinoma, nepamiršti dovanų.
• Būti tikru močiutės vyru – užmerkti akis, kai močiutė lepins anūkę.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią rungtynių minutę anūkėlė pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Anūkėlei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.
Aš, Danielės močiutė Rasa, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Labai nepykti už iškrėstas išdaigas, nes nervinimasis kenkia grožiui ir sveikatai.
• Išmokyti anūkę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.
Močiutės ir senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 2
Aš, ___________  diedukas_______________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai visą gyvenimą rinktą įrankių kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomios krepšinio rungtynės.
• Pamokyti anūkę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Išmokyti anūkėlę vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jai automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos mokslams ir vestuvinei suknelei.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.
Aš, _____________  močiutė _______________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė iškvėpins mano naujausius prancūziškus kvepalus ir išdažys žaislus brangiausiais mano lūpų dažais.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažadu prižiūrėti anūkėlę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Primegzti… gal patogiau… nupirkti anūkėlei madingų megztukų, o jos lėlytėms gražių drabužėlių.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno bei sutaupyti papuošalams ir maloniems niekučiams.
• Išmokyti skaniai gaminti valgyti, nes mamai tam reikalui tikrai neužteks kantrybės.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.
Močiučių ir senelių pasižadėjimai anūkei Nr. 1
Mes, ______________ močiutės ____________, iš didelės meilės anūkėlei visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksim, kai anūkė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti Smiltę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Smiltei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Išmokyti Smiltę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.

Mes, ___________ seneliai ______________, nieko neklausydami ir apakę iš meilės savo anūkei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADAME:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksim, kai anūkėlė nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti, kai anūkė į lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o mums teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomios krepšinio rungtynės.
• Pamokyti Smiltę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Vasarą kas antrą savaitgalį nusivežti anukę į pajūrį ir, kad ji nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
Močiutės pasižadėjimai anūkei Nr. 1
Aš, _____________močiutė _____________, savo valia, nieko neklausydama ir apakusi iš meilės savo anūkei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik ištapetuotas namų sienas, žemėtom kojom pritepens švarias grindis ar į smėlio dėžę pasities ką tik iš valyklos parneštą mano naujausią kostiumėlį.
• Pasižadu nepykti, kai anūkėlė iškvėpins mano naujausius prancūziškus kvepalus ir išdažys žaislus brangiausiais mano lūpų dažais.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažadu prižiūrėti anūkėlę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Primegzti… gal patogiau… NUPIRKTI anūkėlei madingų megztukų, o jos meškiukams gražių drabužėlių.
• Pamokyti skoningo pasipuošimo meno, o būnant pensijoj sutaupyti papuošalams ir maloniems niekučiams.
• Išmokyti skaniai gaminti valgyti, nes mamai tam reikalui tikrai neužteks kantrybės.
• Pamokyti kaip elgtis, kad šeimos galva neįsakinėtų kaklui ir kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrą aplink mažąjį pirštelį.
Močiutės pasižadėjimai anūkei Nr. 2
Aš, ________________ močiutė ________________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu, kai anūkėlė riebaluotais pirštais nučiupinės ką tik perdažytas namų sienas, žemėtom kojom nutapens per naują kilimą ar į šuns būdą paklos ką tik iš valyklos parneštą kostiumėlį.
• Be jokių atsikalbinėjimų pažiūrėti anūkę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų ir krikštatėvių atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Anūkėlei smulkioms išlaidoms visada duoti ne metalinius, o popierinius pinigus, nes popierinius lengviau nunešti iki parduotuvės.
• Išmokyti anūkėlę:
1. Kaip išsireikalauti pakvietimo į restoraną, užuot virus sriubą iš kirvio.
2. Kaip vienu blakstienų mirktelėjimu apsukti vyrus aplink mažąjį pirštelį.
3. Kaip elgtis, kad šeimos kaklas visuomet vadovautų galvai.
• Būti tikra močiute – palepinti anūkėlę.
Močiutės pasižadėjimai anūkei Nr. 3
Aš, _____  močiutė____________, eilinį kartą atsiklausus savo vyro, pasižadu:
 
1.  Prižiūrėti anūkėlę savaitgaliais, švenčių dienomis ar šiaip be jokio rimto reikalo.
2.  Užsiėmus anūkėlei interjero dizaino darbais (piešimu ant sienų, staltiesių karpymu)
tiesiog prisėsti šalia ir „damušti‘ iki galo.
3. Lepinti savo gamybos uogienėmis, kompotais ir sausainiais.
4. Sekti pasakas ne tik vakare, bet ir ryte, priešpiet, popiet ir naktį.
5. Kiekvieną dieną skambinti anūkėlei į meškafoną.
6. Primegzti mergaitei madingų megztukų ir jos lėlytėms gražių drabužėlių.
7. Kad neprarasčiau geriausios močiutės titulo, prisiekiu išmokti salto pirmyn, atbulom,
 špagatą ir virvutę.
8. Nuo šiol daržovėm laisvė savarankiškai užaugti, nes svarbiausia man - tik mano anūkė.
9. Išmokyti anūkę skoningo pasipuošimo meno ir rūpintis, kad papuošalų netrūktų.
10. Mylėti savo anūkę.
Močiutės pasižadėjimai anūkei Nr. 4
Aš, _____  močiutė____________, eilinį kartą atsiklausus savo vyro, pasižadu:
 
1. Neklausysiu tėvų pamokymų ir, kai jie nematys lepinsiu anūkę. Ir dar kaip lepinsiu!!!
2.  Priimsiu ir prižiūrėsiu visus šuniukus, kačiukus ir žiurkėnus, netgi smauglius, kurių anūkėlė užsigeis ir nenorės pati auginti.
3. Nesupyksiu, kai mano kosmetikos priemonės ir stalelis pavirs meno šedevru.
4. Kai anūkė viešės pas mane, valgiaraštį sudarinėsiu tik pagal jos norus, net jei pusryčiams tektų pirkti ledų, o pietums kepti tortą.
5.  Plačiai atversiu visas virtuvės spinteles, kad anūkėlė išrūšiuotų pagal save visas mano puodynes, kruopas ir makaronus.
6. Nepiršti anūkėlei tokių atgyvenų, kaip kojinių mezgimas ar servetėlių nėrimas. Jau rytoj užsirašysiu į vilnos vėlimo ir dekupažo kursus, kad vėliau galėčiau pamokyti šiuolaikinio meno.
7. Anūkėlei, kaip jos mamai kadais, pridarysiu didelių ir gražiausių kaspinų į plaukus, prisiūsiu pūstų sijonų.
8. Visada patvirtinsiu anūkės alibi, kai ji slapta ką iškrės.
9. Išmokysiu anūkėlę visų kulinarinių paslapčių, kad kočėlu galima ne tik tešlą
minkyti, bet ir užtvoti.
10. Išmokysiu anūkę būti geru žmogumi.
Senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 1
Aš, ___________ senelis ____________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš Augustės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai anūklėlė visą gyvenimą rinktą žvejybos reikmenų kolekciją iškeis į vienaakį katiną nušiurusia uodega.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai įdomi krepšinio rungtynės.
• Pamokyti Augustę ravėti daržą, nes jos tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių ji išravės visas daržoves.
• Išmokyti anūkėlę vairuoti ir gimnazijos baigimo proga nupirkti jai automobilį, ne prastesnį nei savo.
• Sutaupyti iš pensijos Augustei mokslams ir vestuvinei suknelei.
• Be jokių atsikalbinėjimų prižiūrėsiu Augustę savaitgaliais, švenčių dienomis, per jos tėvų atostogas ir šiaip be jokio reikalo.
• Prižiūrėti močiutę, kad vykdytų duotus pažadus.
Senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 2
Aš, ____________ senelis ______________, savo valia, neįtakojamas žmonos ir būdamas pakankamai blaivios galvos, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas beatsitiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlės savarankiškumas ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai Lukrecija nuskins dar žalius pomidorus šiltnamyje, ištryps agurkus lysvėje, ar sunaikins visas sodo gėrybes puoselėtas ištisą vasarą.
• Nepykti kai anūkėlė į mano lovą nakčiai suguldys žaisliukus, o man teks prigulti ant sofkutės.
• Paklusti anūkėlės norui, kad televizorius visada rodytų tik multikus ir net tada, kai bus transliuojamos labai svarbios krepšinio rungtynės ar rodys Teleloto
• Pamokyti Lukreciją ravėti daržą, nes jų tėvai to tikrai nepadarys ir nepykti, kada vietoj piktžolių jis išravės visas daržoves
• Vasara kas antrą savaitgalį nusivežti Lukreciją į pajūrį ir kad ji nenuobodžiautų kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
• Būti geru močiutės vyru ir neleisti jai lepinti anūkės.
Senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 3
Aš, ________________senelis ______________, iš didelės meilės anūkėlei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:
• Kad ir kas benutiktų, nepamiršti, kad vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Todėl nepyksiu net tada, kai anūkėlė riebaluotais pirštais patikrins senelio darbo popierius, arba ant ką tik perdažytos sienos mokysis piešimo meno.
• Vasarą nusivežti anūkėlę į pajūrį ir, kad ji nenuobodžiautų, kartu pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
• Neparodyti nepasitenkinimo, kai svarbiausią krepšinio rungtynių minutę anūkė pareikalaus perjungti kitą kanalą.
• Nepykti kai anūkėlė į mano lovą nakčiai suguldys lėles, o man teks prigulti ant sofutės.
• Anūkės nuotrauką laikyti gerai matomoje vietoje ir džiaugtis bei didžiuotis jos pasiekimais, nesvarbu ar jie maži, ar dideli bebūtų.
• Per gimimo dienas ir kitas jai svarbias šventes nustebinti ją smagiomis dovanėlėmis.
Senelio pasižadėjimai anūkei Nr. 4
Aš, ______ senelis __________, visų svečių akivaizdoje šiek tiek privestas pasižadu:
1. Vasarą kas antrą savaitgalį nusivežti anūkėlę į pajūrį ir, kad ji nenuobodžiautų, kartu
pažaisti su smėliuku. Žiemą važinėti rogutėmis tiek, kiek tik ji panorės, o Kalėdoms iš miško parnešti eglutę.
2. Būti geru močiutės vyru ir visada išleisti pas anūkę.
3. Pamokyti anūkėlę smėlio dėžėje pasistatyti pilį ir prisiimu visą atsakomybę rūpintis pilies interjeru.
4. Pasižadu gerai įvaldyti paspirtuką, kad neatsilikčiau nuo anūkės.
5. Pasižadu neatsilikti nuo mados ir būti stilingas, turėti plačias kelnes bei pankišką
šukuoseną.
6. Pasistengti, kad televizorius rodytų tik filmukus, net ir tada, kai rodo Duokim garo ar Teleloto.
7.Visada turėti kišenėj pinigų saldainiams, karuselėms, bateliams bei naujam anūkės
mersedesui.
8. Kad ir kas benutiktų, išlaikyti šaltakraujiškumą ir savitvardą situacijose, kai pasireikš anūkėlės savimonė ir fantazija. Todėl nepyksiu, kai ji visą gyvenimą tausotą gitarą sugros galutinai.
 9. Išmokti daug vaikiškų dainelių, pasakėlių, lavinti anūkę kultūriniais renginiais.
10. Mylėti anūkėlę.

Pasižadėjimai sesutei/broliukui

Aš, ___________, pažadu ____________, kad:

1. Visada būsiu tau paslaugi.
2. Niekada nepamiršiu tavo gimimo dienos.
3. Nepaliksiu tavęs vieno netgi, kai leisiu laiką su savo draugėmis.
4. Mokysiu tave žaisti, skaityti, rašyti, skaičiuoti ir piešti.
5. Dalinsiuosi savo žaislais ir kitais daiktais.
6. Retkarčiais paklosiu tavo lovą.
7. Ir prižiūrėsiu, kad krikšto tėvai laikytųsi savo pažadų.
Broliuko pasižadėjimai sesutei
Aš, _________ broliukas _____________, iš didelės meilės sesutei, visų čia dalyvaujančių akivaizdoje iškilmingai PASIŽADU:

1. Visada būsiu tau paslaugus ir niekada nepamiršiu tavo gimimo dienos.
2. Nepaliksiu tavęs vienos, netgi, kai leisiu laiką su savo draugais.
3. Mokysiu tave žaisti, skaityti, rašyti, skaičiuoti ir piešti.
4. Dalinsiuosi savo žaislais, saldumynais ir kitais daiktais.
5. Retkarčiais paklosiu tavo lovą.
6. Būsiu pačiu šauniausiu broliu, kad visi pavydėtų kieme.
7. Žinosiu sesės visus pasiekimus, net ir naktį iškritęs iš lovos.
8. Įvaldysiu dainavimą ir šokio choreografiją lygiai taip pat gerai, 
kaip ir sesė.
9. Nuolat girsiu sesę ir nuolatos girsiuos, kokia nuostabi sesė. 
10. Ir prižiūrėsiu, kad krikšto tėvai laikytųsi savo pažadų.

        Pasirašo ...................................
Dėdės pasižadėjimai
Dėdės pasižadėjimai Nr. 1
Aš, ________ dėdė __________, nuo šiol pasitaisysiu ir pasitempsiu, todėl pasižadu:
1. Dukterėčią vestis į parkus pažaisti, kartu pabėgioti.
2. Nusivesti į zoologijos sodą, botanikos sodą ir kitas įdomybes.
3. Lankyti  ne tik per šventes ir dažniau, nei tris kartus metuose. Per šias Šv. Kalėdas persirengti Kalėdų Seneliu.
4. Lavinti kultūrinį skonį, - vestis į spektaklius, krepšinio varžybas.
5. Būti pačiu įdomiausiu dėde, kad visi pavydėtų kieme.
6. Žinoti dukterėčios visus pasiekimus, net ir naktį iškritus iš lovos.
7. Įvaldyti dainavimą ir šokio choreografiją lygiai taip pat gerai, kaip ir dukterėčia.
8. Rūpintis dukterėčios garderobu, na suprantat? Rūbai, kosmetika, automobilis...
9. Nuolat girti dukterėčią ir nuolatos girtis, kokia nuostabi dukterėčia.
10. Išrinkti patį geriausią darželį, (iš darželio pasiimti) mokyklą (į mokyklą nuvesti), universitetą, mašiną ir vyrą..

Tetos pasižadėjimai

Tetos pasižadėjimas Nr. 1
Aš, ____________ teta _______________, nuo šiol pasitaisysiu ir pasitempsiu, todėl pasižadu:

1. Dukterėčią vestis į parkus pažaisti, kartu pabėgioti.
2. Nusivesti į zoologijos sodą, botanikos sodą ir kitas įdomybes.
3. Lankyti ne tik per šventes ir dažniau, nei tris kartus metuose. 
4. Lavinti kultūrinį skonį, - vestis į spektaklius, kiną ir mados renginius.
5. Būti pačia įdomiausia teta, kad visi pavydėtų kieme.
6. Žinoti dukterėčios visus pasiekimus, net ir naktį iškritus iš lovos.
7. Įvaldyti dainavimą ir šokio choreografiją lygiai taip pat gerai, kaip ir dukterėčia.
8. Rūpintis dukterėčios garderobu, na suprantat? Rūbai, kosmetika, automobilis...
9. Nuolat girti dukterėčią ir nuolatos girtis, kokia nuostabi dukterėčia.
10. Išrinkti patį geriausią darželį, (iš darželio pasiimti) mokyklą (į mokyklą nuvesti), universitetą, mašiną ir vyrą..
 
 
Krikšto liudijimas
Krikštas Tave, ___________________, paženklino Gyvojo Dievo antspaudu. Švenčiausioji Trejybė suteikia neįkainojamą malonės dovaną – Dievo gyvenimą, kuris padaro Tave Dievo vaiku ir gyvuoju bažnyčios nariu.
201_____ m. _____________ mėn. _______ d., _________ val., ____________________  bažnyčioje pakrikštytas  _______________. Nuo šiol mažasis krikštukas turi ir antrus tėvelius - __________________, kurie įsipareigoja _________________  globoti, dvasiškai auklėti ir padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu.     

Skirk laiko mąstymui, tai – stiprybės šaltinis.
Skirk laiko maldai, tai – didžiausia jėga žemėje.
Skirk laiko juokui, tai – sielos muzika.
Skirk laiko žaidimui, tai – amžinos jaunystės paslaptis.
Skirk laiko mylėti ir būti mylimam, tai – Dievo duota privilegija.
Skirk laiko duoti, – diena per trumpa, kad būtum savanaudis.
Skirk laiko skaitymui, tai – išminties fontanas.
Skirk laiko draugiškumui, tai – laimės kelias.
Skirk laiko darbui, tai – sėkmės kaina.
Skirk laiko gailestingumui, tai – raktas į dangų.