Kvietimų tekstai į Krikštynas
0 variantas
... (vaikučio vardas) ir tėveliai.
20XX m. liepos xx d.
Kviečiu Jus pasidžiaugti su manimi Krikštynų švente.
Noriu, kad šią svarbią mano gyvenime dieną
Lydėtumėte ir taptumėte mano Krikšto tėveliais.
Šventės pradžia xx val.
Vilniaus šv. Onos bažnyčioje
 
I variantas
 
Labas,
Aš vardu XXX (krikštuko vardas)
Aš gimiau XXX (gimimo data).
Aš labai paklusni ir miela mergytė (paklusnus berniukas).
Kartu su savo tėveliais, XXX (mamos vardas) ir XXX (tėčio vardas), kviečiu Jus į savo krikštynas, kurios įvyks šių metų XXX d. (data) XX val. XXX (bažnyčia). Po ceremonijos pietausime XXX (sodybos ar kavinės pavadinimas), adresu XXX. Aš ir mano tėveliai Jums pažadame puikią šventę, kurioje Jūsų lauks šampano taurė, o manęs – stiklinė pieno. Na, o pasivaišinusi aš eisiu miegoti, o Jūs – pasišokti.
 
Laukiu nesulaukiu Jūsų!
 
II variantas
 
Sveiki,
Kviečiu Jus į savo krikštynų šventę, kuri įvyks šių metų XXX (data) d. XX val. XXX (bažnyčios pavadinimas) bažnyčioje. Prašau Jūsų atvykti gerai nusiteikus ir pasiruošus pamatyti ne tik Didįjį Krikšto stebuklą, bet ir mane – vaikelį, kuris šiuo stebuklu bus apdovanotas. Labai Jūsų laukiu, o vakare, XX val. kviečiu atšvęsti mano tapimą krikščionimi XXX sodyboje, adresu XXX
 
Nuoširdžiai Jūsų laukiantis/-i XXX (krikštuko vardas)
 
III variantas
 
Mieli dėde, teta, pusbroli ir pussesere,
 
Aš dar nemoku kalbėti, nors labai labai noriu, bet mano brangiausia mamytė viską supranta iš mano akyčių, kuriomis puikiai moku mirksėti. Aš jai mirksiu ir diktuoju, ką rašyti.
 
Kviečiu Jus į mano krikštynų šventę. Pabūkite šalia, kai man suteiks Krikšto sakramentą XXX d.(data) XX val. XXX (bažnyčios pavadinimas) bažnyčiojeir pasimelskite, kad mane visada globotų mano angelėlis. Aš pažadu Jums garsiai padainuoti ceremonijos metu. XX val palydėkite mane į XXX (sodybos, kavinės pavadinimas) sodybą XXX adresu, kur pažadu daug juoktis ir būti pats mieliausias kūdikėlis pasaulyje.
 
Laukiu Jūsų taip stipriai, kad net negaliu!
 
XXX (krikštuko vardas)
 
Jei nerasite kur važiuoti, skambinkite mano tėčiui tel. XXX
 
IV variantas
 
Suskambės Bažnyčios verpeliai
Laikas krikštyti vaikelį! 
Maži angelėliai kviečia 
Tapti krikščionišku piliečiu.
Mielieji XXX (svečių vardai),
Šių metų X mėnesio X dieną X val. kviečiame Jus kartu su mumis pasidžiaugti XXX (krikštuko vardas) Krikštynų švente. 
Šventinė ceremonija vyks XX val. X bažnyčioje.
Krikštynas švęsime kavinėje X XXX adresu.
Labai lauksime Jūsų! 
XXX (krikštuko vardas) ir jo tėveliai
 
V variantas
 
Kiekvienam Dievas paskiria angelą, kuris ant savo delno neša laimę, ant lūpų - meilę, širdelėje - tikėjimą, akytėse - viltį. Kiekvieną vaikelį visada globoja tas mažas angelėlis.
Kviečiame Jus į XXX (krikštuko vardas) krikšto priėmimo ir angeliuko paskyrimo ceremoniją. Pasiruošimas krikštui, išlydėjimas į bažnyčią - šių metų X mėnesio X dieną, XX val. X vietoje. 
Krikšto ceremonija - šių metų X mėnesio X dieną XX val. X bažnyčioje.
 
Šventė – šių metų X mėnesio X dieną XX val. XXX sodyboje (adresas XXX)
Laukime Jūsų atvykstant, XXX (krikšto vaikutis) ir tėveliai.
 
VI variantas
 
Dievulis mus palaimino iš aukštybių atsiųsdamas mažą ir mielą angelėlį, mūsų brangiausią XXX (krikštuko vardas) – mūsų meilės dovaną!
 
Kviečiame Jus dalyvauti šio angelėlio Krikštynų ceremonijoje, kuri įvyks šių metų XXX d. (data) XX val. XXX bažnyčioje. Vėliau visi patrauksime pietų į XXX (kavinė, adresas).
 
Laukime Jūsų atvykstant, XXX (krikšto vaikutis) ir tėveliai.
 
VII variantas
 
Vaikas tai pati brangiausia dovana, kurią dovanoja Viešpats, o Krikštas – tai šios dovanos įpakavimas.
 
Mūsų ypatingoji dovana, XXX (krikšto vaikelio vardas) bus krikštyjama XX (savaitės diena), šių metų XX d., XX val. XXX bažnyčioje. Šventinė vakarienė vyks XX val., XXX sodyboje adresu XXX.
 
Labai lauksime Jūsų! 
XXX (krikštuko vardas) ir jo tėveliai
 
Kaip pakviesti krikšto tėvus
 
I variantas
 
Mielieji XXX ir XXX (būsimų krikšto tėvų vardai), 
Kviečiu Jus šių metų X mėnesio X dieną, XX valandą į savo krikštynas. Išlydėkite mane iš XX (vieta, iš kurios bus važiuojama į bažnyčią).
Noriu, kad šią svarbią man gyvenime dieną laikytumėte mane savo rankose, lydėtumėte mane gyvenimo keliu ir taptumėte mano krikšto tėveliais.
 
Labai Jūsų lauksiu!
 
XXX (krikštyjamo vaikelio vardas)
 
II variantas
 
Teta XXX ir dėde XXX (būsimų krikšto tėvelių vardai
Kviečiu Jus į savo pirmąją svarbią šventę - krikštynas. 
Krikšto angelą pasitiksiu šių metų X mėnesio X dieną, XX val. X bažnyčioje (adresas). 
Norėčiau, jog šią svarbią man dieną mane lydėtumėte ir taptumėte mano krikšto tėveliais.

XXX (krikštyjamo vaikelio vardas)
 
III variantas
 
Mielieji XXX ir XXX (būsimų krikšto tėvelių vardai),
 
Dievulis man davė vienus tėvelius, kurie manimi labai rūpinasi ir labai mane myli, bet jis pažadėjo, kad ateis tokia dienelė, kai aš turėsiu antrus tėvelius, kurie ne mažiau manim rūpinsis ir mylės, ir mokins mane pažinti jį – Dievulį.
 
Prašau Jūsų sutikti tapti antrais mano tėveliais, krikšto tėveliais, ir palydėti mane šių metų XX d. XX val. į XXX bažnyčią, kur man bus suteiktas Krikšto sakramentas.
 
XXX (krikšto vaikutis)