Teksty zaproszen ślubnych
1.
By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia 8 października 2004 roku o godzinie 12.00
w kaplicy św............................
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską
.....................................
i
..........................................................
Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………………………………..
Rodzice i Narzeczeni
 
2.
...............................
i
...........................
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P. ……………………………………………………
  na swój Ślub,
który odbędzie się dnia 1 lipca 2000 roku
o godzinie 13.00 w kościele.............................
Będzie nam milo gościć Wielmożnych Państwa na przyjęciu weselnym
w Sali............................... w ...................................


3.
Ewa i Adam Kowalscy oraz Irena i Antoni Nowakowscy
mają zaszczyt zaprosić Sz. P. na Ślub swoich dzieci
................. i ................
który, odbędzie się dnia 18 grudnia 2004 roku o godzinie 17.00 
w kościele św. ............................................
w ..........................
4.
Dnia 25 czerwca 2004 roku o godzinie 17.00
w kaplicy św. ...........................
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
..................
i
..................
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
5.
Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.
................. i ...............
serdecznie zapraszają Sz. P. na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 11 sierpnia 2004 roku o godzinie 12.00
w kościele .................... w ...................... .
Po ceremonii kościelnej zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Domu Kultury CDQ w Gdańsku.
6.
Wszem i wobec, i każdemu z osobna, wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską
.....................
i
.....................
Rodzice i Narzeczeni
potwierdzamy 18 kwietnia 2004 roku,
gdy dzwony wybiją godzinę 12.00
w ......................................
7.
Teatr Umyślnie Straconej Wolności Zaprasza 
SZ.P. ........................................................................
Na przedstawienie pod tytułem 
„A potem żyli długo i szczęśliwie”
Premiera sztuki przez życie napisanej 6 SIERPNIA 2006r.
OBSADA
 W rolach głównych
Panna Młoda: ...................................
Pan Młody ......................................
W pozostałych rolach: Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie
AKT 1. „Dla Duszy” 
Ślub Kościelny 6 sierpnia 2005 Godzina 12:00 
w Parafii ......................................................... w ...................................
AKT 2. „Dla Ciała” 
Przyjęcie Weselne: „Sala bankietowa” szkoły podstawowej nr 33 w Katowicach
 AKT 3. „Noc Poślubna” Bez udziału widowni
8.
Dnia 2 lipca 2005 o godz. 18:00
w kościele ..................................
na ul. ...................................
zostaną połączeni
Sakramentem Małżeństwa
........................
i
........................
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Będzie nam miło gościć
Sz.P…………………………….....
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w Sali Bankietowej ..........
ul. ............... w ............. .
9.
..........................
&
..........................
Serdecznie zapraszają na swój ślub,

który odbędzie się
25 czerwca 2005 r. o godz. 16.00
w kościele pw. Św. ....................................................
Po uroczystości kościelnej
odbędzie się przyjęcie weselne w ....................
Serdecznie prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 31 maja 2005.
10.
Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu
postanowili związać swe losy
...............................
i
................................
Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się dnia 12 lutego 2001 roku
o godzinie 13.00 w Kościele .......................... w .............................
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin zapraszamy Sz. P.
na uroczysty obiad, który odbędzie się w Domu Panny Młodej
11.
"Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie
nic by się nie działo"
Fiodor Dostojewski
Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia 14 marca 2004 roku o godzinie 17.30
w kościele św. .....................................
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.
Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "tak" w Waszej obecności
..................... i ..................


12.
Dnia 18 września 2004 roku, o godzinie 18.00
w Kościele św. .................................
.........................
i
..........................
rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
O tym radosnym wydarzeniu donoszą
Rodzice i Narzeczeni.
Po uroczystości Zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w Domu Panny Młodej
przy ul. .................................. w ............................ .
13.
Sobie ku szczęściu
Przyjaciołom ku uciesze
Wbrew przestrogom "życzliwych"
Postanowili afekt swój
Do rangi małżeństwa podnieść
..............................
i
..............................................

A gdy zegary godzinę 17:00. wskazywać będą
Dnia 13.05.2006 .Bóg złączy ich na zawsze
 w Parafii Świętej ................................................
Przy ul. ...............................
o czym z radością donoszą, 
prosząc Szanownych Państwa 
O uświetnienie tej chwili przemiłą obecnością,
sercem otwartym oczekują
Rodzice i Narzeczeni
Przyjęcie weselne odbędzie się
Klubie ........................... w ................
przy ulicy .........................................
14.
                   Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
..................... i  ...............................
Na uroczystość zaślubin zapraszają
W.P. ...........................................................................................
Rodzice i Narzeczeni
Owe zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy
27 sierpnia 2005, gdy dzwony wybiją godzinę 17.00
w Kościele ................................
Przyjęcie weselne: Gimnazjum nr 2 w Strzelinie Pl. 1 Maja 10.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.08.2005 r.
15.
Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data 
26 sierpień 2006 r.
a wskazówki zegara godzinę 17:0 wskażą
natenczas
............................. i..............................
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubować sobie będą
w kościele .................................
na którą to uroczystość honor wielki zaprosić mają
W.P. .........................................................................................
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie w ........................ .
16.
Pełna szczerych chęci i ochoty
  ................................
oraz Bogu ducha winien 
........................
ogarnięci nieodparcie
wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
      oraz gwoli skrócenia
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński.
Uroczystość zaślubin odbędzie się
dnia 15 lipca 2006 roku o godzinie 16.00
w kościele ........................................................
w ............................... .
17.
..................................................
i
.................................................
          serdecznie zapraszają
Sz. P. ...........................................................
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
01 października 2005 o godzinie 14
w Kościele p.w. ........................................ w ..............................
Będzie nam miło gościć W.P na przyjęciu weselnym,
które odbędzie sie w ..........................
18.
„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!”
.................................
i
..............................
Serdecznie zawiadamiają, że dnia 24 lutego 2001
o godzinie 17.00 obrączki sobie założą i Mendelsona wysłuchają
podczas Mszy Świętej w ................................ przy ul. ........................... .
Na uroczystość zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w restauracji ......................
przy ulicy .......................................... w ..................
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 5 lutego pod numerem telefonu .............................
19.
Naszą miłość przed Bogiem ślubować będziemy
w dniu 23 września 2004 roku o godzinie 17.00
w kościele św. ......................................
Wszystkich zaś Państwa na świadków
tej uroczystości serdecznie zapraszamy
............................
I
..............................
wraz z Rodzicami
20.
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu spraw
..................................
i
..........................................................
 
oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia
 28 lipca 2007 r. o godz. 13.00
w kościele p.w. Św. ................................... .
Narzeczeni: 
Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili  
Rodzice: 
Nie biorący za nic odpowiedzialności
Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić 
W.P. .....................................z osobą towarzyszącą 
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w  
Restauracji "............................."  w ..................................
 
21.
..............................

................................
za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
tę oto nowinę oznajmić, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
A stanie się to 23 czerwca Anno Domini 2007
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w Kościele Św.............................. w .........................., gdy zegary godzinę 14.00 wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
22.
Anna Nowak
i
Jan Kowalski
mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa 
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia 3 października 2000 roku o godzinie 17.00
w Kościele Św. Kingi w Starych Babicach.
Po uroczystości zaślubin zapraszamy Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do Sali Bankietowej przy ulicy Hallera 11/11b w Ołtarzewie.
 23
Wedle dawnego praojców zwyczaju
wiadomym czynimy, iż przyrzeczeni sobie
Anna i Dawid
losy swe świętym Węzłem Małżeńskim związać pragną, co postanowiwszy,
niechybnie uczynią dnia 09, miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 2008, o 14 godzinie
w Kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia  w Oleśnicy.
Przeto na Zaślubiny tudzież na Wesele
w Zamku Książęcym W Oleśnicy
wszystkich gości proszą, do których zacnego grona zaproszenie
Sz. P. .................................................................
za zaszczyt poczytują sobie.
A jeśli by dla, jakowych przyczyn obecności
Sz. P. na weselu niemożliwą była,
o powiadomienie Narzeczonych
do dnia ......................... pokornie prosimy.
Anna 661949751  Dawid 60503441 
24
A kiedy już przyjdzie ta chwila,
W której choć dwoje - jednym się staniemy;
Z dala od codzienności, problemów i zgiełku
Bądźcie wtedy tam, gdzie i my będziemy.
Iwona Chudy
i
Krzysztof Kulpok
w imieniu Rodziców oraz własnym
z radością zapraszają
Sz.P. ............................................................ 
na uroczystość zawarcie Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia
17.07.2010 o godzinie 13
w kościele p.w. MB Częstochowskiej
przy ulicy Kilińskiego 2 Gliwice
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie
W.P. na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w  Restauracji 3 Światy  przy ulicy  Kilińskiego 14a
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia
01.06.2010 tel. Iwona 508 507 930 Krzysztof 516 455 410 
25.
By prastarym obyczajem od ojców naszych przyjętym zadość uczynić
radość w sercu i na obliczu mając, wszem ogłaszamy,
że stan wolny nie przedstawia już żadnego uroku i bacząc przeto na to, postanawiamy iż dnia 26  czerwca Anno Domini 2010 o godz. 14:00
w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach
powiązani zostaną węzłem małżeńskim
Anna Hoszkiewicz i Łukasza Deszcz
Zaszczyt na nas niemały spłynie, gdy
W.P. Jolanta Żyłka i Simone Pagnini
przybywając na tę uroczystość oraz na ucztę weselną osobami własnymi świetności im przydadzą o czym z pokłonem należnym
Mości Dobrodziejów zawiadamiają
Oblubieńcy oraz ich Rodzice
 
Tekst 26.
Tu rozpoczyna się Historia Pięknej Miłości
Anny Kowalskiej i Jana Nowaka
Księga Pierwsza: Zakochanie
O tym, jak Anna i Jan spotkali się
I w wielkiej swej radości znaleźli upodobanie.
Ona w Nim, a On w Niej.
Księga Druga: Narzeczeństwo
O tym, jak dusze ich miłością rozpalone
Pilnym pragnieniem żądały połączyć się ze sobą.
Księga Trzecia (niespisana): Zaślubiny
O tym, jak Anna i Jan
Losy swe Świętym Węzłem Małżeńskim zwiążą
dnia 20 czerwca 2007 roku o godzinie 14:00
w Kościele Św. Patryka w Warszawie,
do udziału w Ceremonii prosząc
Sz.P. ………………………………………..
I jak pośród harców, pląsów, mocy jadła i napitków
wesół z współweselnikami,
przybyłymi do restauracji „Stara Karczma” w Warszawie,
radować się będą. 
 
Dodatkowe teksty – zaproszenie na zabawę weselną:
1.
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie W. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w restauracji ".............................." w .............................. .
2.
Honorem wielkim będzie nam gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w domu Panny Młodej
przy ulicy ................. w ...........................
3.
Po ceremonii zaślubin z radością zapraszamy W. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w restauracji „................................” w ................................., ulica ....................
4.
Miło nam będzie gościć W. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się po Uroczystości Zaślubin w restauracji ........................, w ............................., przy ulicy ............................ .
WIERSZE
 
„Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!”
 
„Niech słowo "kocham" jeszcze
raz z Twych ust usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę...”
 
Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie, nic by się nie działo.
Fiodor Dostojewski
 
„A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią się nam wszystkie dzwony,
pachnąć nam będą winogrony
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje...”
„A kiedy będziesz żoną moją,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...”
 
„Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione?
           Odpowiesz – tak – bo ufasz mi szczerze
           Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione,
           Bądź dla mnie takim, w jakiego wierzę...
Czy zechcesz los swój złożyć w moich dłoniach?
Odpowiesz – tak, – bo, serce mi dałaś.
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,
Bądź mi tym wszystkim, czym dzisiaj być chciałaś...”
 
Są dwa serca
Ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzy życie.
Łańcuch, który nas wiąże,
los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem
albo bić przestaną. ”

                                                     Byron
 
„Wierz mi – są dusze dla siebie stworzone
niech je w przeciwną los potrąci stronę,
one wbrew losom, w tym lub tamtym świecie,
znajdą, przyciągną i złączą się przecie.”
Aleksander Fredro
 
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma...”
  Jan Paweł II
 
„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.”
                                             Jan Paweł II
 
Miłość mi wszystko wyjaśniła. 
Miłość wszystko rozwiązała, 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała.
Jan Paweł II
 
Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.
Jan Paweł II
 
Nowi ludzie...
           Dotąd dwoje dwoje, lecz jeszcze nie jedno, 
Odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.
                                                   Karol Wojtyła
 
„... I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie.”
Adam Asnyk
 
„Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani”
                                      Jan Sztaudynger
 
„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje” 
         (Hymn o miłości, 1 Kor 13, 1-13) 
ta jedna chwila dziwnego olśnienia
kiedy ktoś nagle wydaje się piękny
bliski od razu, jak dom, kasztan w parku,
łza w pocałunku
taki swój na co dzień,
jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku
ta jedna chwila co spada jak ogień
                                          Jan Twardowski
 
Bez ciebie jak bez uśmiechu
niebo pochmurnieje
słońce
wstaje tak wolno
przeciera oczy
zaspanymi dłońmi
                                Halina Poświatowska
 
Pyłem księżycowym być na Twoich stopach,
wiatrem przy Twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką, gdzie spoczywasz, 
książką, którą czytasz,
Być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem,
co chroni przed deszczem.
                                   Konstanty Ildefons Gałczyński
 
 Już kocham cię tyle lat,
na przemian w mroku i w śpiewie,
może to już jest osiem lat,
a może dziewięć - nie wiem.
Konstanty Ildefons Gałczyński
 
W wirze życia Cię wyszukałem,
w Twe ręce oddaję życie swoje,
staraj się o mnie miłości moja,
wszak to będzie i życie Twoje.
            I moje serce wzajemnością bije,
            oddało Ci się, Tobą tylko żyje,
            chętnie podzielę losu wszelką dolę
           na wspólną radość i wspólną niedolę
 
  Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, 
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. 
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, 
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy.
                                                       Czesław Miłosz
 
Oto biorę sobie Ciebie, 
aby Cię mieć i zachować,
na dolę piękną i szpetną, najlepszą i najgorszą,
we dnie i w nocy, w chorobie i zdrowiu,
albowiem sercem całym Cię miłuję
i przysięgam miłować Cię wiecznie, 
póki śmierć nas nie rozłączy.
             (starodawna formuła zaślubin)
 
Lubię szeptać Ci słowa, które nic nie znaczą –
Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,
Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą –
I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu...
Bolesław Leśmian
 
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy...
W. Szymborska
 
Przyśniło się nam pewnego razu, 
że jesteśmy dla siebie obcy. 
Obudziliśmy się, by stwierdzić, że się kochamy.
R. Tagore
 
Nigdy nie jest za późno,
na to, aby pokochać,
nigdy także nie jest za późno,
aby być szczęśliwym.
Phil Bosmans
 
Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. 
Największym szczęściem jest kochać.
Sigrid Undset
 
28.  Kiedy, naprawdę zapragniesz miłości - 
będzie ona czekać na ciebie
Oskar Wilde
 
Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, 
gdy niczego w zamian nie oczekujesz.
Antoine de Saint-Exupéry
 
 Kochać, to nie znaczy patrzeć 
na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.
Antoine de Saint - Exupery
 
Kochać - to już dobrze, ale jest jeszcze coś lepszego - to być kochanym.
Henryk Sienkiewicz
 
Jedno jest tylko w życiu szczęście kochać i być kochanym...
George Sand
 
Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.
B. Leśmian

 

Teksty na bilecik- wkładkę do zaproszeń

1. 

Pragnąc przełamać tradycje stare 
by nie mieć na przykład żelazek parę 
i zaoszczędzić przemiłym gościom 
łamania głów nad pomysłów mnogością, 
podpowiadamy: 
Mile widzianym i bardzo wygodnym 
będzie bilecik ze znakiem wodnym.

NARZECZENI

2. 

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym 
były uśmiechnięte czyjeś małe oczy. 
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele, 
dołączcie maskotki nasi Przyjaciele. 
My do dzieci z nimi pojedziemy 
i w Waszym imieniu malcom przekażemy.

NARZECZENI

3.

 Abyście wiele się nie głowili 
i oblicz miłych swych nie skrzywili 
gdy zobaczycie żelazek parę 
lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę 
jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie 
spytajcie o listę, przecież możecie 

A ze często tak się zdarza 
prezent lubi się powtarzać. 
By uniknąć tej udręki 
to pieniądze daj do ręki.

NARZECZENI

4.

 Goście nasi ukochani, 
my już w domu wszystko mamy, 
chcecie nam cos podarować 
dajcie śwince się radować .

NARZECZENI

5. 

Ryżu proszę nie żałować, 
ani grosza, sypać na nas - 
- uzbieramy z tego posag!!!

NARZECZENI

 

6. 

Za kwiatki serdecznie dziękujemy, 
Maskotki chętniej przyjmiemy. 
Aby dzieci się cieszyły 
I w Domu Dziecka nimi bawiły.

NARZECZENI

 

7.

 Aby ulżyć wam udrękę, 
Co za paczkę dać w prezencie 
Młoda Para podpowiada 
I zarazem pięknie prosi 
By w kopertę włożyć grosik 
Tyle ile każdy może, 
Za co z góry

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE !

NARZECZENI

8.

 • Prezenty są ślubu miłym dodatkiem, 
  ale nie zawsze trafnym wydatkiem. 
  Sponsorów szukamy naszego mieszkania, 
  więc problem prezentów jest do rozwiązania. 
  Mile widzianym i bardzo gustownym 
  Będzie bilecik ze znakiem wodnym.

NARZECZENI

9.

Ku naszej radości, 
prosimy Szanownych gości, 
zaoszczędźcie nam dźwigania 
i paczek transportowania, 
do koperty włóż banknocik 
a rozwiążesz ten kłopocik, 
lekko będzie w samolocie, 
no i będzie po kłopocie.

NARZECZENI

10.

Zamiast kwiatów do wazonów,
które uschną w naszym domu,
propozycje mamy tak ą :
by ś cie dali spokój z kwieciem w r ę ce
i przynie ś li wino w butelce .

NARZECZENI

 

11.

Drogi Gościu Weselniku! 
Jeśli w serca swego darze 
prezent chcesz dać Młodej Parze 
Mu podpowiedź małą mamy
Do niej właśnie zachęcamy 
Pani Młoda i Pan Młody 
Dla gości własnej wygody 
Proszą prezentów nie kupować 
Lecz pieniążkiem obdarować 
By na szczęście męża, żony 
Każdy był zadowolony.

12 .

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

 

13.

Za kwiatki serdecznie dziękujemy, 
kupony LOTTO chętniej przyjmiemy, 
by na szczęście męża, żony 
każdy z losów był trafiony.

14.

Goście Drodzy, Goście Mili. 
Radość byście Nam sprawili 
w szczęście nasze inwestując 
kupon totka nam darując, 
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc .

15.

Zamiast kwiatów do wazonu, 
które uschną w naszym domu 
i zostaną po nich wstążki, 
chcemy prosić Was o książki, 
podpisane z wielką gracją 
osobistą dedykacją.

16.

Prezent to jest zawsze kłopot, 
Czy na zegar dać czy robot? 
By nie pisać długich książek, 
Młodzi proszą o pieniążek!

17.

Kwiaty choć piękne szybko przekwitają, 
Dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają. 
My zamiast kwiatów serdecznie prosimy 
O mały podarek by zmienić ich miny.

18.

Goście nasi ukochani!
My już w domu wszystko mamy.
Chcecie nam coś podarować,
Dajcie skarbonce się radować.
Chcemy także Państwa prosić,
By nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice Chcemy
z winem mieć piwnice!