Tekstai vestuvių kvietimams
 
 
1.
Mielieji,


Maloniai kviečiame į mūsų žiedų sumainymo šventę, 
kuri įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną ..........................(vieta)

Pagarbiai, ................... ir .........................

Prašomepraneštisavosprendimą iki liepos 31 d. 
2.
Mielieji,

Maloniaikviečiame į mūsų žiedų sumainymo šventę, 
kuri įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną ........... (vieta)

Pagarbiai, ...........................

Prašomepraneštisavosprendimą iki liepos 31 d. 

Programa:13.00
– 
svečių susitikimasnuotakosnamuose, ........................ g..........................;
14.00 – š
ventės įamžinimasnuotraukosefotoatelje ...................... (adresas)
15.00
 – santuokosregistracija (vieta).......................;
17.00 – š
ventinė vakarienė restorano ".................................banketinėjesalėje,
.............................. , (adresas).

3.
Mielieji,


Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves, 
kurios vyks š.m. rugpjūčio 14 d., šeštadienį. 
Ceremonijos pradžia 11:20....................... 
Vestuvių pokylio pradžia – 7 valandą vakaro, „.......................“ sodyboje. 

Pageidautume, kad damų aprangoje būtų 
rožinės spalvos akcentas, vyrų – baltos. 
Dovanas ketiname išsirinkti patys – 
taip sumažinsime rūpesčių Jums. 
Be vestuvių vaišių, mes taip pat pasirūpinome ir Jūsų nakvyne.

Lauksime Jūsų atvykstant!

......................... ir .........................
4.
Mielieji, 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse
šeštadienį, rugpjūčio 29d. , 14.00 val.  Kauno m. CMB.
Santuoka laiminama 14.30 val.  "..............." bažnyčioje.
Sutuoktuvių pobūvio pradžia  19.00 valandą 
viešbutyje “......................” , kuris įsikūręs ... .
Būtinai atsineškite gerą nuotaiką !

Prašome, likus 2 savaitėms iki sutuoktuvių, 
pranešti savo apsisprendimą.
............................. ir ..........................

5.
Mielieji,
 

Maloniai kviečiame į mūsų žiedų sumainymo šventę.

2008 m. rugpjūčio 25 d.
14.30 Šv...................... bažnyčia.
19.00 Kavinė— “....................” 

........................... ir .........................
 
6.
Mielieji, 

Kadangi mūsų gyvenime 
dalinatės draugyste ir meile, mes,

............ ir ............,

kviečiame Jus kartu pasidžiaugti 
mūsų bendrojo gyvenimo pradžia, kai
vienas kitam prisieksime amžiną meię
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv................... bažnyčioje, Kaune. 
7.
Mielieji,


Tikime, jog Dievas skyrė mums gyvenimą
Kaip galimybę ją paversti meile.
Mes,

.............. ir ......................,

būsime laimingi, jei atvyksite
į šventę, kurios metu
sujungsime savo meilę amžiams.
Amžinosios priesaikos ceremonija įvyks
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv........... bažnyčioje, Kaune. 

8.
Mielieji,

Kiekvieną valandą, kiekvieną dieną,
Mes augome kaip du, nuo šiol kaip vienas,
Mes augome atskirai, nuo šiol kartu,
Taip puoselėdami amžinąją meilę.
Mes, 

.............. ir ..................

Kviečiame Jus į mūsų santuokos šventę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.................. bažnyčioje, Kaune. 

9.
Mielieji,
 

Tai akimirka skirta švęsti
Meilę, kuri mus vienija.
Todėl mes, 

........... ir .............

Kviečiame jus į šią meilės 
Dalinimosi šventę –
Mūsų santuokos ceremonijų,
Kuri įvyks
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.......................... bažnyčioje, Kaune. 

10.
Mielieji, 
 
Mes patyrėme meilę...
Tėvams, draugams...
Tačiau atradome naują meilę – 
Vienas kitam.
Todėl mes, 

................ ir ..................., 

Kviečiame į mūsų meilės šventę,
Kuri įvyks
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv...................... bažnyčioje, Kaune. 

11.
Mielieji,
 

Mes radome vienas kitą...
Buvome skirtingi, tačiau panašūs,
Kartu išugdėme meilę 
Bei tarpusavio supratimą vienas kitam,
Mes, 

...............ir .............., 

Kviečiame jus pasidalinti mūsų džiaugsmu,
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.............................. bažnyčioje, Kaune. 

12.
Mielieji,
 

Ar dirbame, ar žaidžiame,
Ar juokiamės, ar liūdime,
Meilė— tiesiog ima ir ateina...
Kviečiame jus būti šios, turbūt 
mieliausios gyvenimo staigmenos, liudininkais
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv............... bažnčioje, Kaune. 

........................ ir ........................

13.
Mielieji,


  ............ ir ............. 
pirmąja savo gyvenimo kartu diena pasirinko
2008 m. rugpjūčio 25 d.
Kviečiame ir jus pasidalinti mūsų džiaugsmu.
Priesaikos žodžius jaunavedžiai tars
14.00 Šv.................... bažnyčioje, Kaune.

 14.
Mielieji, 

Du gyvenimai, dvi širdys
Atrado vienas kitą draugystėje,
Amžiams susivienijo meilėje.
Kviečiame būti mūsų švečiais,
Kai vienas kitam duosime 
Amžinosios meilės priesaiką
 
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv................. bažnyčioje, Kaune.
.................. ir ......................
 
15.
Mielieji,
 
Kokia nuostabi diena,
Kai ji pripildyta meilės…
Būsime laimingi, jei atvyksite
Į šventę, kurios metu
Sujungsime savo meilę amžiams.
Amžinosios priesaikos ceremonija įvyks
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv...................... bažnyčioje, Kaune. 

........................ ir .....................

16.
Mielieji,
 
Mūsų meilė, tarsi pasaka,
Iš pačios gražiausios knygos…
Kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų
Bendrojo gyvenimo pradžia, kai
Vienas kitam prisieksime amžiną meilę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv............. bažnyčioje, Kaune. 
......................... ir ...................
17. 
Pasakyk, kad dalinsiesi su manimi savo meile… 
savo gyvenimu…
Pakviesk mane ir seksiu paskui Tave amžinai… 
Mielieji,

Kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų
Bendrojo gyvenimo pradžia, kai
Vienas kitam prisieksime amžiną meilę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.................. bažnyčioje, Kaune. 

.....................ir ..................... 
18. 
Meilės harmonija ir Gyvenimo melodija
Susilieja į nuostabią laimės dainą… 

Mielieji,

Kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų
Bendrojo gyvenimo pradžia, kai
Vienas kitam prisieksime amžiną meilę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv................................... bažnyčioje, Kaune.. 

............ ir ............

19.
Mielieji,
 

Mūsų kelionė atrasti savo tikrąją meilę baigėsi,
Tačiau prasideda kelionė ją puoselėti.

Kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų
Bendrojo gyvenimo pradžia, kai
Vienas kitam prisieksime amžiną meilę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.................... bažnyčioje, Kaune.

............... ir ................

20. 
Kai Jis klūpėdamas paprašė už jo tekėti,
Ji nedvejodama atsakė: “Taip!" 
Mielieji, 
Kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų
Bendrojo gyvenimo pradžia, kai
Vienas kitam prisieksime amžiną meilę
2008 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienį,
14.00 Šv.................. bažnyčioje, Kaune.
21.
 
Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria...

Gerb. Genute ir Jonai,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
Gabijos ir Andriaus
vestuvėse,
kurios įvyks 
2008 metų birželio 12 d. 13 val. 
Santuoka bus laiminama
Šv. Antano bažnyčioje,
15 val.  Kauno Rotušėje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val. 
Restorane “Laivo denis”
 
Prašome iki gegužės 12 d. pranešti apie savo  
apsisprendimą telefonu:8
603 88431
22.
Šią dieną dvi sielos, du kūnai taps vienu...

Maloniai kviečiame Jus
mylima Močiute,
sudalyvauti 
Lauros ir Tomo jungtuvių šventėje
2008 metų birželio 12 d. 13 val. 
Santuoka bus laiminama
Šv. Antano bažnyčioje,
15 val.  Kauno Rotušėje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val. 
Restorane “Laivo denis”

23.
Du laimingi ir mylintys paukščiai
skris saulės link ištiesę sparnus
nebijodami nei pakelės audrų, 
nei negandų visų...

Mieli Aldona ir Jonai,

Kviečiame Jus į Sandros ir Deivido vestuves,
Kurios įvyks 2008 rugpjūčio 08 d. 
13 val. Kauno Rotušėje

Linksmai nusiteikusius, 
nuo 17:30val. kviečiame į “Daukšų" sodybą 
ant Liepalingio tvenkinio kranto, Prienų raj
Svečių nakvyne sodybos 
šeimininkai jau pasirūpino.

Būtų malonu, jei apie savo apsisprendimą 
dalyvauti ar ne praneštumėte iš anksto. 

24.
Tą akimirką, kai jie susitiko, abu pajuto, 
kad kažkada, saulei leidžiantis, 
šoks savo vestuvių valsą...

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
Gabijos ir Andriaus
vestuvėse, kurios įvyks 
2007 metų birželio 12 d. 13 val. 
Kauno Rotušėje
15 val. Santuoka bus laiminama 
Šv. Antano bažnyčioje.
Vestuvių pokylis vyks 18 val. 
Restorane “Laivo denis”

Prašome iki gegužės 12 d. pranešti apie savo  
apsisprendimą telefonais
Ji: 8 600 60000 Jis: 8 600 60000